LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førsteamanuensis innen Samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 15.02.2023

Handelshøyskolen BI

Campus Trondheim er en integrert del av Handelshøyskolen BI. Campus Trondheim tilbyr bachelorstudier på hel- og deltid, og har i dag 1800 studenter innen fagområdene økonomi, administrasjon, ledelse, entreprenørskap, markedsføring og eiendomsmegling.

Handelshøyskolen BI er en forskningsbasert utdanningsinstitusjon som er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en 100 % stilling som førsteamanuensis i Samfunnsøkonomi. Stillingen vil være tilknyttet til institutt for samfunnsøkonomi.

Vi søker en allsidig Samfunnsøkonom med undervisningserfaring som kan forelese innenfor et bredt spekter av kurs på samfunnsøkonomi på bachelornivå. Undervisningen vil i all hovedsak foregår på norsk.

JOBBESKRIVELSE

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale forskningsarenaen og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med arbeidslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos kandidatene.

FORVENTNING OG FORPLIKTELSER

Alle medarbeidere forventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer undervisningsplikt for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. Vi har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling. Pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres og understøtter prosessen for videre akademisk karriereutvikling til alle stillinger.

For alle stillinger med forskningsplikt, er det en (minimum) forventning om at forskningsproduksjonen over en treårsperiode i gjennomsnitt skal resultere i minst 1 akseptert/publisert artikkel eller tilsvarende som er original, godt gjennomført og grundig fagfellevurdert. Normalt bør det foreligge publikasjoner på nivå ABS 3 eller høyere, på NSD nivå 2 (eller tilsvarende innenfor fagområdet) som kvalifiserer som originale og godt utført.

De som er ansatt i en vitenskapelig stilling, vil også ha undervisnings- og pedagogisk utviklingsansvar.

I tillegg til tradisjonell undervisning, omfatter stillingen utvikling av kurs, læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning.

KVALIFIKASJONSKRAV

 • Doktorgrad i relevant fagområde
 • BI krav til utdanningskompetanse iht. myndighetenes bestemmelser og det spesifikke vitenskapelige nivået

ANDRE BEDØMMELSESKRITERIER

 • Språkferdigheter; Norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjonsevner

FØLGENDE KVALIFIKASJONER OG KOMPETANSE ER OGSÅ ØNSKELIG

 • Dokumentere erfaring med interaktive undervisningsmetoder
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt erfaring med utvikling av studieprogram vil bli verdsatt
 • Det vil også vektlegges erfaring fra næringsliv og/eller offentlig sektor
 • Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor det økonomisk-administrative fagområdet vil bli tillagt vekt

I henhold til myndighetenes bestemmelser, har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast faglig ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som høyskolelektor og førsteamanuensis, kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

DET VI KAN TILBY

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler
 • God forskningsstøtte og publiseringsgodtgjørelse
 • Støttende fagmiljø
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling

SØKNADSPROSESS

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt BIs retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen, må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Kvinner oppfordres til å søke. Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

MER INFORMASJON

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte instituttleder Tommy Sveen (92062464) eller Campusdirektør Asgeir Opland (93201655).

Søk her

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS