LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 21.03.2023

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI søker å ansette i en stilling som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi.

Institutt for samfunnsøkonomi bidrar både i det vitenskapelige så vel som det profesjonelle området av samfunnsøkonomi. Instituttet har ansvar for undervisningen i programmer på alle nivåer — Bachelor-, Master-, Etterutdanning- og Doktorgradsnivå. Vi har en stor gruppe svært aktive forskere. Instituttet arrangerer hvert år et stort antall forskningsseminarer der noen av verdens fremste forskere innenfor samfunnsøkonomi presenterer sin forskning. Tilsvarende presenterer våre forskere sine forskningsresultater på vitenskapelige konferanser i utlandet og i forskningsseminarer etter invitasjon fra andre ledende institusjoner.

Jobbeskrivelse, forventninger og kvalifikasjoner

Forskning

Instituttet har store ambisjoner på vegne av alle som ansettes og er ansatt i stillinger med forskningsplikt. Søkere til stillingen må derfor tilfredsstille samme krav som vi stiller til ansatte i kvalifiseringsstilling som søker overgang til fast stilling som førsteamanuensis. Dette inkluderer krav til publisering av meritterende forskning innenfor en seksårsperiode etter at doktorgraden er tildelt. Våre krav til overgang fra en kvalifiseringsstilling beskriver en kandidat som har publisert flere artikler i de beste akademiske tidsskriftene innenfor samfunnsøkonomi, som er en svært aktiv forsker, har et internasjonalt nettverk, presenterer forskning på gode konferanser og blir invitert til å presentere forskning ved andre akademiske institusjoner. Søkere kan få en mer detaljert beskrivelse av kravene ved å henvende seg til instituttleder ved institutt for samfunnsøkonomi.

Instituttet ønsker å styrke vårt fagmiljø i skjæringspunktet mellom ulikhet, makroøkonomi og finansiell økonomi. Vi ser derfor etter en aktiv forsker som regelmessig har publisert artikler i tidsskrifter som innen samfunnsøkonomi rangeres på det aller høyeste nivået internasjonalt, innenfor temaene økonomisk ulikhet, finans og tilstøtende områder som arbeidsmarkeds- og velferdsøkonomi. Dokumentert selvstendighet og lederrolle i publiserte arbeider tillegges stor vekt. Internasjonal erfaring kreves. Søkeren bør ha erfaring som veileder av doktorgradsstudenter og prosjektleder for eksternfinansierte prosjekter, for eksempel gjennom NFR eller ERC. Dette gjelder både erfaring med innhenting av finansiering og ledelse av større forskningsprosjekter.

Undervisning

Den som ansettes i stillingen forventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og derigjennom bidra til å utvikle våre studenters faglige kompetanse og ferdigheter, gjennom undervisning med høy læringsverdi. Undervisningen skal være forskningsbasert og ha praktisk relevans for arbeidslivet. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. I tillegg til tradisjonell undervisning omfatter stillingen utvikling av kurs, læringsaktiviteter, evalueringsformer, og veiledning.

BI har vedtatt krav til utdanningskompetanse for faglig ansatte i fast stilling. Som et minimum skal den som ansettes ha kompetanse tilsvarende mål om læringsutbytte i BIs pedagogiske grunnkurs. Til stillingen som førsteamanuensis, kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

Instituttet har ansvaret for et stort antall kurs på Bachelor og mye av forelesningene foregår på norsk. Søkerne må derfor kunne forelese på norsk ved ansettelse. Kandidaten må påregne undervisning innen bærekraft og spesielt knyttet til temaer som økonomisk ulikhet og kjønnsforskjeller, arbeidsmarkeder og velferdsstat.

Det vi kan tilby

Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler. Institutt for samfunnsøkonomi har et svært aktivt og støttende forskningsmiljø. Den som ansettes vil få kollegaer fra en rekke nasjoner. BI har en egen forskningsadministrativ avdeling som bidrar med opplæring og råd i prosessen frem mot søknad om eksternfinansiering av forskningsprosjekter. BI tilbyr markedsbasert lønn og gir betydelig publiseringsgodtgjørelse. Vi har en innskuddsbasert pensjonsordning.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt BIs retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende søknaden sin elektronisk via «Send søknad»- knappen, og laste opp følgende dokumenter:

  • Søknadsbrev
  • CV og publikasjonsliste
  • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
  • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
  • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
  • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå Send inn søknaden innen [søknadsfrist]. Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Kvinner oppfordres til å søke. Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Mer informasjon

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Tommy Sveen, Instituttleder, telefon 92062464, [email protected]

For mer informasjon om avdelingen og skolen besøk www.bi.no

About Oslo

Oslo, the capital of Norway, is an international, fast growing, and attractive city. For more information on Oslo, please visit here.

Søk her

Powered by Labrador CMS