Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis i Matematikk

Søknadsfrist: 15.06.2020

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis i Matematikk.

Stillingen vil være tilknyttet Institutt for Samfunnsøkonomi.

Det forventes at søkeren har en doktorgrad i Matematikk. Kandidaten som tilsettes, må vise til svært gode pedagogiske evner og må kunne undervise både på norsk og på engelsk på alle nivåer, fra Bachelor- til Doktorgradskurs.

Det er ønskelig med undervisningserfaring i store grupper, da undervisning på Bachelornivå delvis foregår i store auditorium.

Dokumentert faglig formidlingsevne og publisering i internasjonale tidsskrifter vil også bli tillagt stor vekt. Det legges også vekt på at søkeren kan bidra til- og dra nytte av fagmiljøet i matematikk ved instituttet. Instituttet består i dag av over 50 faste faglige ansatte inkludert våre doktorgradsstudenter hvorav i overkant av 10 faglige ansatte er knyttet til metodegruppen på instituttet. Instituttet har for tiden to aktive forskere i matematikk, begge innenfor fagfeltet algebra/algebraisk geometri.

Kvinner oppfordres til å søke.

Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsordning og lønnes etter avtale.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søker som er vitenskapelig kvalifisert, dersom om man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og -eller samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Professor Eivind Eriksen, tlf. 47408701 eller
  • Administrasjonssjef Kari-Mette Sætersdal, tlf. 97659483

Søknad, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no