LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førstelektor / høyskolelektor, eventuelt Førsteamanuensis i markedsføring

Søknadsfrist: 27.02.2024

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI inviterer til stillingen som førstelektor/høyskolelektor i markedsføring. Sentrale fagområder er markedsføringsledelse, bærekraftig markedsføring, digital markedsføring og salg.

Stillingen er lokalisert i Stavanger, og er samtidig tilknyttet Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Det vil også bli vurdert å ansette til stilling som førsteamanuensis dersom det kommer kvalifiserte søkere.

Instituttet for markedsføring har 62 faglige ansatte og dekker undervisning og forskning innenfor fagområdet markedsføring på bachelor, master, PhD, og lederutdanningsnivå. I takt med utviklingen innen praksisfeltet og forskningsfeltet, søker vi nå etter en førstelektor/høyskolelektor som kan styrke vår kapasitet knyttet til undervisning og veiledning ved campus Stavanger.

Se instituttets nettsted her.

Jobbeskrivelse

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale forskningsarenaen, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med arbeidslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos kandidatene.

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere ventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer undervisningsplikt for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. Vi har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, og pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres, og understøtter prosessen for videre akademisk karriereutvikling til alle stillinger.

De som er ansatt i en pedagogisk stilling har plikt til å holde seg faglig oppdatert, det er ingen forskningsplikt i pedagogiske stillinger. Vi foretrekker søkere som har ambisjoner og planer for utvikling i en utdanningskarriere.

Kvalifikasjonskrav

Pedagogiske stillinger

 • Faglig relevant mastergrad (5 år).
 • Relevant yrkespraksis fra samfunn eller næringsliv.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning.
 • Søkere til stillingen som førstelektor må fortrinnsvis ha forskningskompetanse og vi ønsker søkere med doktorgrad velkommen.

Vitenskapelige stillinger

 • Doktorgrad i relevant fagområde.
 • Etablert forskningsnivå av topp kvalitet innenfor markedsføring og i henhold til stillingsnivået.
 • BI krav til utdanningskompetanse i henhold til myndighetenes bestemmelser og det spesifikke vitenskapelige nivået.

Andre bedømmelseskriterier

 • Språkferdigheter; Norsk eller skandinavisk skriftlig og muntlig (engelsk ved behov)
 • Gode kommunikasjonsevner

Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig:

 • Dokumentert erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder.
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt erfaring med utvikling av studieprogram vil bli verdsatt.
 • Det vil også vektlegges erfaring fra offentlig sektor, næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder FoU-arbeid, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.
 • Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor økonomisk-administrative fagområdet vil bli tillagt vekt.

I henhold til myndighetenes bestemmelser har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast faglig ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som høyskolelektor og førsteamanuensis, kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse

Det vi kan tilby

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • God forskningsstøtte og publiseringsgodtgjørelse.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (hvis relevant inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Arbeider kan ikke leveres etter fristen. 

Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold. Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Mer informasjon

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Monica Hammervold, telefon +47 901 31 170 eller instituttleder ved institutt for markedsføring Line Lervik-Olsen, telefon +47 464 10 553.

Om Stavanger

Stavanger, Norges fjerde største bykommune, er en internasjonal, og attraktiv by. For mer informasjon om Stavanger, vennligst besøk her.

Søk her

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS