Spennende jobbmulighet i Eiendomsavdelingen ved Betanien Sykehus AS!

Leder for forskning- og fagutvikling

Søknadsfrist: 14.06.2022

Betanien sykehus AS

Betanien sykehus AS har driftsavtale med Helse Vest RHF, og består av enhet psykisk helse (DPS og BUP) og enhet somatikk (laboratorie, dagkirurg og røntgen). Betanien sykehus har ca. 200 årsverk. Sykehuset er heleid av Stiftelsen Betanien Bergen, som er en selvstendig og selveiende stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver i tillegg Betanien barnehage og Betanien rehabilitering og sykehjem. Samtlige virksomheter er lokalisert i Fyllingsdalen i Bergen.

Vi søker en engasjert og dyktig leder for forskning- og fagutvikling som støtter ledere og ansatte i å videreutvikle behandling av høy kvalitet, bidra til systematisk kompetansebygging og faglig utvikling i Betanien sykehus. Vi kan tilby spennende oppgaver på tvers av et veldrevet sykehus med dedikerte og kompetente medarbeidere. Betanien sykehus har en ambisjon om å satse på forskning- og fagutvikling i årene fremover, og ønsker en motivert leder som er en pådriver i dette arbeidet. Leder for forskning- og fagutvikling vil være en sentral ressurs i vårt arbeid med å utvikle det kliniske tilbudet til det beste for våre pasienter. Leder for forskning- og fagutvikling vil få en sentral rolle i sykehuset, og skal arbeide på tvers av psykisk helsevern og somatikk.

Stillingen er lagt til sykehusdirektørs stab.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å øke forskningsaktiviteten i Betanien sykehus
 • Ansvar for etablering og videreutvikling av kliniske evalueringverktøy og feedback-system for pasienter og klinisk personell
 • Ansvar for å evaluere kliniske tilbud og prosedyrer i henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, og bidra i videreutvikling av relevante styringssystemer og prosesser
 • Støtte og lede arbeidet med implementering og evaluering av det kliniske behandlingstilbudet
 • Sikre systematisk kompetansebygging og faglig utvikling i tett samarbeid med ledere og ansatte
 • Bistå avdelinger med prosess- og utviklingsstøtte ved implementering, evaluering og etablering av gode behandlingstilbud
 • Gjennomføre analyser for å avdekke forbedringsområder i det kliniske behandlingarbeidet
 • Bistå ledere ved tilsyn fra tilsynsmyndigheter, og støtte dem i oppfølgingsarbeidet

Siden stillingen er nyopprettet må det påregnes at arbeidsoppgaver og ansvar kan endres.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra implementering av prosjekter innenfor helse
 • Erfaring med utviklings- og implementeringstøtte til kliniske miljøer
 • Erfaring med systematisk kompetansebygging og fagutvikling med grenseflate mot ledere og ansatte
 • Fortrinnsvis Ph.D. innen helse. Søkere med Ph.D. innen andre relevante fag vil også vurderes
 • Fordel med videreutdanning innenfor organisasjon og ledelse

Personlige egenskaper

 • Faglig oppdatert og nysgjerrig på finne nye muligheter
 • En tydelig forbedringspådriver
 • Gode evner til å planlegge, organisere og lede komplekse arbeidsoppgaver
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere og inspirere andre
 • God gjennomføringsevne og optimistisk innstilling
 • Løsningsorientert og positiv
 • Gode pedagogiske egenskaper
 • Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Betanien sykehus har et etablert samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og VID. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er gratis parkering på eiendommen. Lønn etter avtale.

MangfoldserklæringBetanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering.

Webcruiter-ID: 4526386365

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS