Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Innkjøpssjef - eiendom

Søknadsfrist: 19.03.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 473 000 m2 egne og 104 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet, legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Vil du lede en anskaffelsesenhet i offentlig sektor?

Om stillingen

Innkjøpssjefen i Eiendomsavdelingen (EA) spiller en sentral rolle i videreutvikling av avdelingens innkjøpsarbeid. EA kjøper entrepriser og varer og tjenester knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiOs eiendomsmasse. Som innkjøpssjef vil du ha ansvar for entrepriseanskaffelser og forvaltning av vår rammeavtaleportefølje og følge opp leverandørene i samarbeid med organisasjonens fagansvarlige. EA er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. Vi stiller høye krav til miljø og arbeider aktivt med å hindre arbeidslivskriminalitet i leverdørkjedene våre. I denne rollen vil du bidra til at innkjøp er en tydelig og faglig sterk rådgiver og støtte for behovshavere og ledelse i EA.

Du blir del av et team med gode kolleger og høy kompetanse. Innkjøpsgruppen består av fire medarbeidere, inkludert leder. Samtidig vil du være en del av et faglig innkjøpsnettverk både ved UiO og nasjonalt. Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab og deltar i hennes ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle egen enhet
 • Videreutvikle strategisk og operativt innkjøpsarbeid knyttet til eiendomsvirksomheten
 • Planlegge og gjennomføre anskaffelser (entrepriser, rammeavtaler mm) i tett samarbeid med behovshaver
 • Gjennomføre internkontroll på innkjøpsområdet
 • Være rådgiver for behovshavere i anskaffelsessaker
 • Forestå opplæring innen fagområdet

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå, fortrinnsvis jurist. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet
 • Det kreves relevant ledererfaring med personalansvar
 • Det kreves bred erfaring fra innkjøpsområdet fortrinnsvis fra eiendomsrelatert virksomhet herunder entrepriser og entreprisemodeller
 • Det kreves god kunnskap om lov om offentlige anskaffelser med forskrifter
 • Det forutsettes god digital kompetanse
 • Det er en fordel med kjennskap til innkjøpsanalyser
 • Erfaring med miljøperspektivet i en innkjøpssammenheng vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Det er viktig for oss at du har en lyttende og involverende lederstil. Videre er vi opptatt av du er serviceinnstilt overfor kollegaer og leverandører, samtidig som du er tydelig og robust.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Innplasseres i stillingskode 1407 Avdelingsleder i lønnsspennet kr 790 100 – 935 300 pr. år, avhengig av kompetanse/erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522, alternativt ass. eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel, tlf. 913 68 921.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS