LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsleder - Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 11.04.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om eiendomsavdelingen

Vår visjon:


Eiendomsavdelingen legger til rette for et fremragende universitet hver dag!


Eiendomsavdelingen legger vekt på et tett samarbeid med universitetets fagmiljøer for å finne kreative og bærekraftige løsninger på prosjekter i uteanleggene og i forbindelse med bygningsprosjekter.

Vi søker deg med gode lederegenskaper

Om stillingen

Ved enhet som arbeider med byggdrift og vedlikehold er det ledig en heltidsstilling som avdelingsleder.

Enheten er organisert under Eiendomsavdelingen.

Eiendomsavdeling har ansvaret for organisering og ledelse av eiendomsforvaltning, leietakerforhold, teknisk drift, service, renhold, vedlikehold og teknisk og funksjonell oppgradering, samt iverksetting av større prosjekter og eiendomsutvikling. Eiendomsavdelingen har ca 125 ansatte.

Enheten har ansvar for vedlikehold av og mindre byggeprosjekter for hele bygningsmassen på Campus, innen fagområdene elektro, bygg og VVS. Enheten består av 15 motiverte og faglig dyktige håndtverkere.

For oss er det viktig at bærekraft og miljøperspektiv ivaretas i prosjektene.

Vi ser etter en person med gode lederegenskaper og som motiveres av NMBUs og avdelingens viktige samfunnsoppdrag.

Som avdelingsleder får du ansvar for å etterleve NMBUs og Eiendomsavdelingens strategi. I rollen blir du en del av eiendomsavdelingens ledergruppe og rapporterer til eiendomsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle enheten i henhold til enhetens oppgaver, herunder personalansvar, ansvar for økonomi, budsjett og koordinering av oppgaver
 • Overordnet ansvar for enhetens leveranser og intern kvalitetssikring
 • Koordinere avdelingens arbeid i samarbeid med øvrige enheter
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere for alle drifts- og vedlikeholdstiltak
 • Internkontroll
 • Overordnet ansvar for enhetens kravspesifikasjon ved utførelse av arbeider og innkjøp
 • Bidra i strategisk planlegging
 • Sikre gode rutiner og effektiv bruk av digitale verktøy for å styrke kvaliteten på eiendomsavdelingens leveranser
 • Ansvar for og deltakelse i relevante prosjekter
 • Sørge for jevnlig kontakt og godt samarbeid med brukere

Kompetanse:

Krav:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra drift og vedlikehold innen bygg og anlegg
 • Det kreves ledererfaring eller prosjektledelse, fortrinnsvis fra bygg/anlegg eller eiendomsdrift
 • Det kreves god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • God digital forståelse
 • Erfaring med FDV-system
 • Erfaring med økonomistyring og offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra serviceledelse og/eller prosjektstyring
 • Relevant fagbrev/mesterbrev innen byggfag

Du må være:

 • Tydelig og trygg i lederrollen
 • God evne til å lede og motivere andre
 • Utviklingsorientert
 • Øye for detaljer, men også evne til å se helheten
 • Målrettet og god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Systematisk, organisert og løsningsorientert

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av Avdelingsleder.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1407 Avdelingsleder, (ltr. 73-78) (NOK 701 300 – 790 100) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 11.04.2023

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS