LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Sjef - Strategisk samarbeid

Søknadsfrist: 04.04.2023

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 820 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Morgendagens løsninger for et sterkere forsvar og økt samfunnssikkerhet utvikles ved FFI. Gjennom forskning og utvikling, rådgivning, analyser og innovasjoner legger FFI et faglig grunnlag for nasjonale veivalg. Vi realiserer mulighetene i teknologiske fremskritt, til det beste for det norske samfunnet.

FFI samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer for å høste kunnskap og sørge for at Forsvaret i størst mulig grad drar nytte av den hurtige teknologiske utviklingen. Enhet for strategisk samarbeid er en av syv enheter i avdeling for strategisk utvikling og virksomhetsstyring. Enheten har ansvar for å styrke kunnskapsproduksjonen gjennom strategisk FoU-samarbeid med allierte og utvalgte aktører, og søker nå sjef Strategisk samarbeid.

Vi ser etter deg som, i tillegg til å være en dyktig leder, aktivt vil medvirke til å utvikle instituttet i tråd med vedtektene, visjonen, strategien, lederprinsippene og verdiene til FFI, og viktige oppgaver vil blant annet være:

 • Etablere samarbeid mellom relevante avdelinger, enheter og aktører, ved og utenfor FFI.
 • Bidra til å utvikle en god kultur for helhetlig og godt integrert samhandling i hele organisasjonen.
 • Lede enhet for strategisk samarbeid, herunder personal-, resultat- og budsjettansvar.
 • Lede det strategiske FoU-samarbeidet, nasjonalt og internasjonalt.
 • Sørge for forskningsfaglig koordinering, og gi rådgivning knyttet til finansieringsmuligheter, forskningsetikk og publiseringsstøtte.
 • Utforme handlingsplaner basert på FFIs overordnede strategi i samarbeid med avdelingens ledergruppe.
 • Bidra i utforming av strategier på tvers av avdelinger, enheter og fagområder, og sørge for at disse integreres i FFIs overordnede strategier og planer.
 • Bidra med å tilrettelegge for FFIs deltagelse på arenaer og i nettverk av strategisk betydning.

Stillingen rapporterer til direktør Strategisk utvikling og virksomhetsstyring.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God innsikt i Forsvarets virksomhet, herunder FFIs rolle i samspillet mellom Forsvaret, industrien og politiske aktører.
 • Dokumenterbare resultater fra FOU-ledelse og –koordinering.
 • Kjennskap til finansieringskilder for FOU i forsvarsektoren.
 • Erfaring med å bygge og utvikle strategiske samarbeid.
 • Relevant ledererfaring.
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Som person er du nysgjerrig og nytenkende, med respekt for de fagmiljøene du skal understøtte. Du evner å skape gode resultater gjennom å inspirere og motivere andre, og du evner å se instituttet som helhet. Du er analytisk, og du gjør selvstendige vurderinger og gode prioriteringer. Du har strategisk teft og forfølger muligheter målrettet og effektivt. Du spiller godt på lag med andre, deler av din kompetanse og er en relasjonsbygger med høy integritet. Videre trives du med utadrettet virksomhet, mange og varierte oppgaver og et høyt arbeidstempo.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/NS. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby et dynamisk fagmiljø med stor og variert kontaktflate, utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi holder til i nye lokaler, og har et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til direktør Strategisk utvikling og virksomhetsstyring Maren Kristine Moen, tlf. 928 98 609.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 23. mars 2023. Ref.nr. er 2023/00552.

Referansenr: 2023/00552

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS