LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Sjef - Strategisk kommunikasjon

Søknadsfrist: 04.04.2023

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 820 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du lede det strategiske kommunikasjonsarbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt?

Morgendagens løsninger for et sterkere forsvar og økt samfunnssikkerhet utvikles ved FFI. Gjennom forskning og utvikling, rådgivning, analyser og innovasjoner legger FFI et faglig grunnlag for nasjonale veivalg. Vi realiserer mulighetene i teknologiske fremskritt, til det beste for det norske samfunnet.

For å fremme det strategiske kommunikasjonsarbeidet både internt og eksternt, søker vi nå en dyktig og engasjert kommunikasjonssjef. I enheten for strategisk kommunikasjon kommer du tett på alle sider ved instituttets virksomhet. Vi ser etter deg som vet hvordan kommunikasjon kan brukes som et virkemiddel for å synliggjøre vårt samfunnsoppdrag, samt for å nå våre overordnede målsettinger.

Som kommunikasjonssjef i avdeling Strategisk utvikling og virksomhetsstyring vil du lede utviklingsarbeid innen kommunikasjon ved instituttet, og noen av dine viktigste oppgaver vil være:

 • Ansvar for det strategiske kommunikasjonsarbeidet ved instituttet, herunder utvikling, justering og evaluering av FFIs overordnede kommunikasjonsstrategi.
 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning og bistand til FFIs ledelse.
 • Lede arbeidet med strategisk internkommunikasjon, blant annet knyttet til digitale endringsprosesser og forskningsaktiviteter.
 • Bidra til god samfunns- og myndighetskontakt, samt sikre dialog med relevante interessenter.
 • Videreutvikle og etablere nye møteplasser for FoU- og forsvarsfaglig debatt.
 • Overordnet ansvar for instituttets publiserings- og mediepolitikk, samt krisekommunikasjon.
 • Analysere FFIs omdømme og gi innspill til omdømme-, profilerings- og rekrutteringsaktiviteter.
 • Personal-, resultat- og budsjettansvar.

Stillingen rapporterer til direktør Strategisk utvikling og virksomhetsstyring.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen kommunikasjon, samfunnsfag eller journalistikk. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring innen kommunikasjon.
 • Inngående kjennskap til og god innsikt i politikk og offentlig forvaltning.
 • Erfaring med samfunns- og myndighetskommunikasjon.
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • God evne til å sette deg inn i teknisk komplekse fagområder, samt formidle dette.
 • Erfaring fra strategisk endringsarbeid fra et kommunikasjonsfaglig ståsted.
 • Kjennskap til forsvarssektoren er en fordel.

Som person er du nysgjerrig og nytenkende, med respekt for de fagmiljøene du skal understøtte. Du evner å skape gode resultater gjennom å inspirere og motivere andre, og du evner å se instituttet som helhet. Du er analytisk, og du gjør selvstendige vurderinger og gode prioriteringer. Du har strategisk teft og forfølger muligheter målrettet og effektivt. Du spiller godt på lag med andre, deler av din kompetanse, og er en relasjonsbygger med høy integritet. Videre trives du med utadrettet virksomhet, mange og varierte oppgaver og et høyt arbeidstempo.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/NS. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby et dynamisk fagmiljø med stor og variert kontaktflate, utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi holder til i nye lokaler og har et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til direktør Strategisk utvikling og virksomhetsstyring Maren Kristine Moen, tlf. 928 98 609.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 4. april 2023. Ref.nr. er 2023/00553.

Referansenr: 2023/00553

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS