Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør / overingeniør i marin biologi

Søknadsfrist: 12.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi

Institutt for arktisk og marin biologi

Om stillingen

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en 100% fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør knyttet til forskningsaktiviteter og undervisningsoppgaver i marin biologi. Stillingen er lagt til Institutt for arktisk og marin biologi og Forskningsgruppen arktisk marin systemøkologi (AMSE).

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) består av 6 forskningsgrupper i biologi. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestriske miljøer. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, stipendiater og teknikere.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Arbeidsoppgaver

Ingeniøren vil delta aktivt i undervisnings- og forskningsarbeidet som utføres innen forskningsgruppen AMSE. Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter i første rekke feltarbeid i det marine miljø og laboratoriearbeid med marine organismer. Laboratoriearbeidet består i hovedsak av bearbeiding av biologisk materiale innsamlet under feltstudier og inkluderer bl.a. biologiske analyser (sortering av prøver, bildeanalyse, artsbestemmelse, alderssammensetning, lengdefrekvens, diett, bioanalyser og preparering av prøver for analyse av trofiske markører) av fisk, bentiske evertebrater og tang. Feltarbeidet vil omfatte overvåking av kystbunndiversitet, prøvetaking av kystbunndyrsamfunn samt utplassering av utstyr og oppsetting av eksperimenter rundt kysten av Tromsø.

Den som tilsettes må være villig til å jobbe med levende organismer i samsvar med dyrevelferdsforskriftene og vil ha ansvar for innsamling av og hold av organismer på våtlaboratorium samt vedlikehold og organisering av feltutstyr m.m.

Alle teknikere vil også ha ansvar for praktisk tilrettelegging av undervisning ved AMB.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning i relevante fag, fortrinnsvis på mastergradsnivå. For ansettelse som overingeniør kreves det relevant erfaring, mens for avdelingsingeniør er det en fordel med relevant yrkesfaglig bakgrunn.

Videre er en fordel om søkeren har erfaring med relevante analyser av biologisk materiale fra marint miljø. Det er også fordelaktig om søkeren har erfaring med innsamlingsmetoder for fisk, reker og bunndyr, vedlikehold av vitenskapelig utstyr og databehandling. Kunnskap om plotting av biologiske data på kart (vha. GIS eller tilsvarende) eller overvåking av biologisk mangfold en fordel.

Søkeren må kunne arbeide selvstendig og nøyaktig, og også fungere godt i en større gruppe. Arbeidsoppgavene tilknyttet denne stillingen vil være varierte, og aktuelle søkere må derfor være fleksible, løsningsorienterte, villig til å lære nye metoder og utvikle sine ferdigheter.

Det er fordelaktig å ha førerkort klasse B.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som avdelingsingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1085 og stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen