LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

UX-designer - NETTOP

Søknadsfrist: 29.11.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter en UX-designer til NETTOP - avdeling for utvikling av digitale læringsressurser ved UiS.

NETTOP-UiS teamet på ti medarbeidere samarbeider tett med ulike fagfolk, forskere og lærere både lokalt på universitetet og i nasjonale og internasjonale prosjekt. De jobber med utvikling av web- og mobilapplikasjoner i tillegg til video- og lydproduksjon. Vi ser etter deg som har evnen til å ta eierskap over egne oppgaver og prosjekter samtidig som du ønsker å jobbe tett med våre vitenskapelige fagmiljø, utviklere og produkteiere for å etablere en god digital designkultur.

Hovedoppgaver

Den som ansettes vil få:

 • gode muligheter for egenutvikling og eksperimentering med løsninger innenfor fagfeltet, og deltagelse i aktuelle forsknings- og innovasjonsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt
 • bidra i arbeidet med å utvikle digitale løsninger til utdanningene og studentene. Dette innebærer å jobbe med videreutvikling av eksisterende produkter og løsninger, samt bidra til utvikling av nye
 • eierskap til produkter og bidra igjennom hele utviklingsprosessen, inkludert å kontinuerlig forbedre brukeropplevelsen av våre produkter i dialog med brukerne av disse

UX-designer skal skape gode brukeropplevelser i digitale læremidler og nettbaserte kurstilbud, deriblant:

 • interaksjonsdesign
 • ikonografi og infografikk
 • grafisk og visuelt design

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring, dokumentert med eksempler på leverte arbeider
 • gode designferdigheter, visuell formsans og interesse for infografikk og ikondesign
 • god kjennskap til Adobe CC programvare
 • ferdigheter i webteknologier (eksempelvis HTML5, CSS, SASS, JavaScript, Websockets),
 • kunnskap om og ferdigheter i utvikling av løsninger basert på krav til universell utforming
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har erfaring med utvikling av innhold og løsninger til bruk i virtuelle læringsmiljø
 • har egen erfaring som bruker av digitale læremidler og nettbaserte kurs
 • har gode illustrasjons- og tegneferdigheter, og dokumentert god formsans (arbeidseksempler)
 • tenker helhetlig, har øye for detaljer og trives med å jobbe i møtet mellom teknologi og design
 • evner å jobbe i tverrfaglige team og å forstå studentenes behov
 • er selvstendig, serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet .

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som avdelingsingeniør etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1411, kr 507 400- 608 200 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Kaja Lillelien HR-konsulent, tlf:51831310, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS