LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Avdelingsingeniør / overingeniør (ettårig vikariat)

Søknadsfrist: 14.04.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2021 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås.

Se www.vetinst.no.

Ettårig vikariat innen parasittologi med gode utviklingsmuligheter

Seksjon for mikrobiologi ved Veterinærinstituttets hovedkontor har ledig et ettårig vikariat som ingeniør ved parasittologilaboratoriet. Seksjonen har også laboratorier for mykologi og bakteriologi, og er underlagt avdeling for analyser og diagnostikk. Det diagnostiske arbeidet ved seksjonen omfatter kunnskapsbaserte og kostnadseffektive analyser som er svært sentrale i beredskapsarbeidet for meldepliktige og listeførte sykdommer hos landdyr, samt for de nasjonale overvåkningsprogrammene og programmene til de ulike helsetjenestene. Seksjonen har også et viktig bidrag inn i oppdrag og forskningsprosjekter. For tiden er det 23 ansatte ved seksjonen. Parasittologilaboratoriet bemannes av 3 ingeniører og 2 veterinærer. Fra mai 2021 flytter Veterinærinstituttets hovedkontor fra Oslo til Ås og samlokaliseres med NMBU.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Vår nye ingeniør skal bidra til å ivareta Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag og vil i hovedsak delta i laboratoriearbeidet ved parasittologi, innen prøvemottak og analyser knyttet til rutinediagnostikk, beredskap og forskning. Seksjon for mikrobiologi har også ansvar for tilsvarende oppgaver innen mykologi og bakteriologi, og samarbeid med andre innen seksjonen og med resten av Veterinærinstituttet er meget viktig. Avhengig av kapasitet og kompetanse, kan andre oppgaver ved Veterinærinstituttet også bli aktuelt for den som ansettes.

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant utdanning, på minimum bachelornivå eller tilsvarende. Relevant erfaring innen diagnostiske analyser kan erstatte kravet til formalkompetanse.

Erfaring med mikrobiologisk diagnostikk, særlig innen parasittologi, samt erfaring med laboratoriedrift, kvalitetssikring og arbeid med smittestoffer, vil bli tillagt stor vekt.

Vi søker etter en framtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende kollega. Motivasjon, initiativ og evne til å kommunisere og samarbeide vil bli tillagt stor vekt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk er et krav for stillingen.

Personlige egenskaper

  • selvstendig med god gjennomføringsevne
  • faglig nysgjerrig
  • nøyaktig og ansvarsbevisst
  • imøtekommende og serviceinnstilt
  • fleksibel, vennlig og samarbeidende

Vi tilbyr

  • en interessant stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
  • et arbeidsmiljø preget av høyt kompetansenivå, faglig utfordringer og mangfold
  • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse. For dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som avdelingsingeniør i stillingskode 1085 eller overingeniør i stillingskode 1087, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i WebCruiter.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Angelika Agdestein.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4370409007

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Angelika Agdestein (Seksjonsleder), 47326674
Powered by Labrador CMS