LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Avdelingsingeniør / overingeniør i mekaniske- / maskintekniske fag

Søknadsfrist: 18.06.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som Avdelingsingeniør/overingeniør i mekaniske- /maskintekniske fag

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.04.2024 ledig en fast stilling. Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Bakkenteigen, Horten. Ønsket oppstart er 01.08.2024.

Vi søker etter en person med bakgrunn innen mekaniske- eller maskintekniske fag til vårt prototypeverksted og aktuelle stillingsbetegnelser vil være avdelingsingeniør eller overingeniør avhengig av utdannelse og realkompetanse.

Personen vil få ansvar for vårt prototypeverksted med diverse konvensjonelle verktøymaskiner, CNC-fresemaskin, 3Dprintere og en sprøytestøpemaskin samt måleteknisk lab med bl.a. strekkprøvetesting og hardhetsmåler.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Drift og utvikling av prototypeverksted for IMS
 • Fremstilling av prototyper og hjelpemidler for forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Bruk og vedlikehold av verktøymaskiner, 3D-printere og annet mekanisk utstyr
 • Bruk og vedlikehold av mekanisk testutstyr (destruktiv testing)
 • Gjennomføre laboratorieoppgaver med maskiningeniørstudenter og veilede brukere
 • Gjennomføre opplæring i CAM/CNC
 • HMS-ansvar i prototypeverksted

 Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen mekaniske- eller maskintekniske fag, f.eks. verktøymaker, CNC-operatør, industrimekaniker e.l.
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • For avdelingsingeniør kan realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kompensere utdanningskravet
 • Tilstrekkelig relevant industriell erfaring med bruk av CNC-styrte og manuelle verktøymaskiner
 • God CAD/CAM-kompetanse. Vi benytter SolidWorks og EdgeCam
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode generelle IT-kunnskaper

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Løsningsorientert og serviceinnstilt
 • Glad i å lære og lære bort
 • Interesse for teknikk og utvikling

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Avdelingsingeniør (stillingskode 1085), overingeniør (kode 1087) og senioringeniør (kode:1181): NOK 495 200 – 692 400 (LT 49 – 70). I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Marius Tannum, epost/tlf: marius.tannum@usn.no / +47 31 00 90 19

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorkonsulent Amna Zafar, epost: Amna.Zafar@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS