LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Avdelingsingeniør / overingeniør - Byggfag

Søknadsfrist: 14.06.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som Avdelingsingeniør / overingeniør Byggfag

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som avdelingsingeniør / overingeniør i Byggfag. Stillingen er knyttet til Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi og bachelorstudiet «Byggingeniør».

 Hovedarbeidssted er Porsgrunn. Instituttet gir 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfag innen ren energi- og prosessteknologi (kjemi), maskinteknisk design, byggdesign og plan og infrastruktur. I tillegg tilbyr instituttet masterutdanning innen prosessteknologi (Process Technology) og energi- og miljøteknologi (Energy and Environmental Technology), samt PhD-utdanning.

Instituttet disponerer flere laboratorier og forsøkshaller med pilotanlegg innen bygg, maskin og prosess.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Vedlikehold og drift av laboratorieutstyr og instrumenter
 • Tilrettelegging og utvikling av laboratorieoppgaver i samarbeid med faglærere spesielt innenfor bygg og anleggsteknikk, landmåling, geoteknikk og statikk.
 • Laboratorieundervisning for bachelorstudenter og eventuelt masterstudenter.
 • Veiledningsoppgaver, f.eks. i forbindelse med bacheloroppgaver.
 • Videreutvikling av laboratoriefasilitetene, bl.a. for oppdrag for næringslivet.
 • Administrativt ansvar for programvare.
 • Innkjøp i forbindelse med laboratoriet.
 • Oppgaver i tilknytning til HMS-arbeid.

Stillingen kan også bli tillagt oppgaver i tilknytning til drift av instituttets øvrige laboratorier og assistanse i forbindelse med undervisning.

 Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor byggfag. Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra laboratoriedrift
 • Bransjeerfaring, gjerne som fagarbeider, vil være en fordel.
 • Stillingen krever gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • God evne til å motivere og ta initiativ.
 • God evne til å formidle kunnskap.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere og holde orden i perioder hvor det er stort arbeidspress.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Avdelingsingeniør (stillingskode 1085), overingeniør (kode 1087) og senioringeniør (kode:1181): NOK 495 200 – 692 400 (LT 49 – 70).

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Lars Erik Øi, epost/tlf: lars.oi@usn.no / 35 57 51 41

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorkonsulent Amna Zafar, epost: amna.zafar@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS