LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør innen plantevitenskap

Søknadsfrist: 10.04.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø.

Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til a forme fremtidens mat- og bioproduksjon gjennom undervisning og forskning innen biologi og bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner.

Fakultetet er organisert i ni faggrupper: Genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring og fysiologi, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, akvakultur, planteproduksjon, hagebruk og teknisk faggruppe.

Fakultetet har åtte større og mindre forskningssentre og laboratorier, herunder et Senter for fremragende innovasjon (SFI), Foods of Norway.

Fakultetet har ansvar for bachelor- og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences.

Fakultetet har ansvar for ph.d.- program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden ca. 690 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 240 ansatte, og har egen fakultetsadministrasjon.

Vi søker deg som har interesse for planteproduksjon, forskning og undervisning.

Om stillingen

Ved Institutt for plantevitenskap, fakultet for biovitenskap, er det ledig fast stilling (100%) som avdelingsingeniør.

Instituttet har ca. 90 ansatte som arbeider med forskning, undervisning og formidling knyttet opp mot planter generelt. Vårt fokus er blant annet planters tilpasning til klima, bærekraftige dyrkingsmåter, plantehelse og kvalitetsegenskaper som gir god ernæring og helse.

Vi søker en medarbeider som kan ta ansvar for planlegging og oppfølging av planteforsøk både på friland og i veksthus.

Arbeidet vil omfatte praktisk utførelse av forsøk og etterarbeid som datainnsamling, enkle laboratorieoppgaver og fremstilling av resultater.

Personen som ansettes forventes å delta i flere ulike forskningsprosjekter og undervisning. Arbeidsoppgavene er varierte, og vil foregå i et internasjonalt miljø i nært samarbeid med forskere, studenter og andre ansatte.

Stillingen kan også innebære deltagelse i biologisk vaktordning hvor vanning og stell av forsøksplanter er en sentral oppgave.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, deltagelse og oppfølging av praktisk arbeid knyttet til planteforsøk på friland og i veksthus
 • Gjennomføre ulike typer registreringer og prøveopparbeiding på plantemateriale for både undervisning og forskning
 • Ansvar for ulike typer instrumenter for registrering av planteparametere
 • Videreutvikle forsøksmetodikk og analysemetoder, samt utføre enkle laboratorieanalyser 
 • Bistå i kursundervisning, samt praktisk veiledning og oppfølgning av studenter
 • Arbeid med, og prosessering av forsøksdata

Som del av et teknikerteam ved instituttet kan andre arbeidsoppgave tilkomme i perioder.

Kompetanse

 • Bachelor- eller mastergrad innen plantevitenskap/plantebiologi eller tilsvarende kvalifikasjoner. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Kjennskap til planteproduksjon på friland og/eller i veksthus
 • Autorisasjonsbevis i plantevern, eller inneha dette innen et år etter tiltredelse i stillingen
 • Statistikk- og datahåndteringskunnskaper
 • Sertifikat klasse B
 • Gode norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk, samt engelsk både skriftlig og muntlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Teoretisk og praktisk kunnskap knyttet til planteproduksjon i veksthus og/eller friland
 • Erfaring med å utføre forsøksoppsett og registrere ulike vekstparametere og kvalitetsegenskaper
 • Være interessert i å forbedre metoder og arbeidsoppgaver tilknyttet både forskning og undervisning
 • Kjennskap til laboratoriearbeid

Personlige egenskaper /egnethet

 • Evne til å jobbe systematisk og selvstendig, samt være pålitelig og nøyaktig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper i et internasjonalt miljø
 • Effektiv og høy arbeidskapasitet er i perioder nødvendig
 • Trives med utendørs arbeid
 • Teknisk interesse og/eller innsikt er en fordel

Personlig egnethet vektlegges høyt

 • Det må påberegnes arbeidstopper utenom ordinær arbeidstid i sesongen.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør ltr. 48-65 (NOK fra 487800-635400) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved enhetsleder/faggruppeleder/seksjonsleder Hilde Raanaas, tlf: +47 48259843, hilde.raanaas@nmbu.no

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 10.04.2024.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS