Ledig stilling ved NMBU

Avdelingsingeniør - Stoffskifteavdelingen

Søknadsfrist: 16.08.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. i 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.


Fakultetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.


Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) har ca. 140 ansatte som arbeider med undervisning og forskning innen husdyr og akvakultur. Instituttet dekker disse fagområdene: ernæring, fôring, etologi, husdyrmiljø, molekylærbiologi, genetikk og avl.

Ønsker du å jobbe med husdyr i forskning og undervisning?

Om stillingen

Ved fakultetet for Biovitenskap (Biovit), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) er det en ledig fast stilling som avdelingsingeniør fra og med 01.01.2021.

Som en av fem faste ansatte får du ansvar for velferd og stell av drøvtyggerne som benyttes i forskning og undervisning ved avdelingen. Våre forsøksdyr skal være godt egnet for forsøk og undervisning og som avdelingsingeniør er det ditt ansvar å sikre optimal velferd for dyrene i forsøk og optimal kvalitet på forsøksresultatene.

Du vil ha daglig kontakt med forskere og andre ansatte på NMBU og bistå med bl.a. rapportering, datainnsamling, metodeutvikling og prosjektering/planlegging. Avdelingens prosjekter kan også være knyttet til private oppdragsgivere og aktører.

Den som ansettes vil være knyttet til Stoffskifteavdelingen som består av fem ingeniører/teknikere. Stoffskifteavdelingen bidrar med resultater til forskningen ved Biovit-IHA og andre oppdragsgivere. Vårt hovedvirke er ernæringsforsøk og undervisning på husdyr (storfe, hest, småfe og gris). Stillingen har arbeidssted på Ås.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for stell og dyrevelferd hos drøvtyggerne som benyttes i forskningen og undervisningen ved avdelingen.
 • Ansvar for fôrhandtering og fôrplanlegging i samarbeid med oppdragsgivere.
 • Ansvar for prøvetaking og prøvebearbeiding i undervisning og andre pågående forsøk ved avdelingen.
 • Ansvar for teknisk utstyr og instrumenter som benyttes ved avdelingen.
 • Hjelpelærer i undervisning av studenter.
 • Kommunikasjon og oppfølging av forskere og oppdragsgivere i forbindelse med forskningsprosjekter og undervisning.
 • Renhold og orden i avdelingens rom.
 • Datahåndtering og utforming av relevante prosedyrer og skjema.
 • Arbeidet kan også gjelde andre dyrearter enn drøvtyggerarter.

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes i forbindelse med gjennomføring av forskningsprosjekter

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innenfor relevant fagfelt (f.eks. husdyrvitenskap, dyrepleier).
 • Relevant arbeidserfaring og høy kompetanse innen håndtering av storfe og/eller småfe.
 • Kurs i produksjonsdyr som forsøksdyr (kan gjennomføres i løpet av første arbeidsår).

Det er ønskelig med:

 • Relevant erfaring og kompetanse innen prøvetaking av dyr i forsøk.
 • Erfaring med melking av ku eller geit.
 • Kompetanse innen undervisning.

Personlige egenskaper/egnethet

 • Systematisk, nøyaktig og selvstendig.
 • Pragmatisk og effektiv.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • God til å tilegne deg nye arbeidsoppgaver/ansvarsområder.
 • Faglig entusiasme og fleksibilitet.
 • Indre motivert arbeidsinnsats og driv.
 • Noe teknisk innsikt og interesse.
 • Den som ansettes kan ikke ha kjente allergier mot fôr eller dyr
 • Den som ansetes må kunne handtere tunge løft (>15 kg).
 • Gode norskkunnskaper muntlig/skriftlig er et krav.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 - avdelingsingeniør, LR 22 (ltr. 43- 57) (NOK 402.600 – 504.700) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 16.08.2020.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen