LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør - produksjon av instrumenter

Søknadsfrist: 19.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Har du lyst til å være med i produksjon av forsknings- og undervisningsutstyr ved vårt fakultet? Vi utdanner morgendagens ingeniører og lektorer med fokus på det grønne skriftet. Høres det spennende ut? Da kan dette være jobben for deg!

Om stillingen

Ved fakultet for realfag og teknologi er det ledig fast 100% stilling som avdelingsingeniør innen produksjon av instrumenter.

REALTEK utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer. Gode tekniske innretninger er viktig innen forskning, utvikling og utdanning. Behovet spenner fra topp moderne robot-sensorikk til tradisjonelt undervisningsutstyr. REALTEK har svært gode fasiliteter for skreddersydd produksjon av utstyr for forskning og utdanning

Fakultet har i dag et hovedverksted og et instrumentmakerverksted (finmekanikerverksted). Ved instrumentmakerverkstedet er det at mye av ekspertisen rundt instrumentering til forskning utføres. I tillegg produseres mye annet kritisk viktig utstyr for forskning og undervisning. Instrumentmakerverkstedet og hovedverkstedet betjener REALTEK og øvrige fakulteter/enheter ved universitetet.

REALTEK er et fakultet i vekst, både i studentmassen og i staben. For å unngå at vi vokser ut av lokalene vi disponerer, er en prosess for vurdering av arealutnyttelse igangsatt. Arealene verkstedet disponerer er en del av denne prosessen som kan bety omdisponering av arealer og utstyrspark. En fornyelse av utstyr planlegges parallelt.

Vi søker deg som har interesse og ferdigheter innen formidling både gjennom undervisning og pågående prosjekter. REALTEK har i dag en bra maskinpark, både CNC- og manuelle maskiner. Det er svært ønskelig med søkere som besitter kompetanse innen begge ferdigheter. Hos oss får du mulighet til å bruke og videreutvikle kompetansen din sammen med fakultetets vitenskapelig og tekniske ansatte.

Jobben din vil være i et miljø preget av hyggelige medarbeidere som liker å jobbe sammen for å løse oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Å veilede og samhandle med forskere, undervisningspersonell og studenter.
 • Produsere komponenter på bestilling
 • Assistere generelt i den daglige driften av fakultetet.

Oppgaver kan legges til og stillingens plassering i organisasjonen kan endres.

Kompetanse

Det kreves:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor). Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Verktøymaker-/finmekanikerfagbrev eller tilsvarende bakgrunn.
 • Norsk flytende – muntlig og skriftlig
 • Gode engelskkunnskaper

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • God teknisk forståelse og erfaring med mekanisk industri og verktøyproduksjon.
 • Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og etter spesifikasjoner.
 • CNC kompetanse
 • Kompetanse på manuelle maskiner.
 • God evne til å jobbe gjennom og kunne forbedre konstruksjoner/ design.
 • Gode IT-kunnskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Vilje til å stå på i hektiske perioder
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • At du er en trivelig person som kan bidra til et positivt, utviklende arbeidsmiljø.

NMBU ønsker flere kvinnelige teknikere og kvinner oppfordres til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22, lønnstrinn 43 –57 (NOK 404 400 – 507 400), avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 19.05.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS