Ledig stilling ved NMBU

Flyttekoordinator - avdelings- / overingeniør

Søknadsfrist: 27.09.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget snart er ferdigstilt bli samlokalisert i Ås.

Vi søker deg som trives med organisering og laboratorievirksomhet.

Om stillingen

Ved Institutt for parakliniske fag ved Veterinærhøgskolen er det ledig en midlertidig heltidsstilling som flyttekoordinator med oppstart så fort som mulig og varighet ut juni 2021.

Stillingen er hovedsakelig knyttet til oppgaver i forbindelse med flytting av Veterinærhøgskolen til Ås.

Den ansatte vil ha ansvar for administrative og praktiske oppgaver knyttet til den nært forestående flyttingen av Veterinærhøgskolen til Ås.

Etter nåværende planer flytter hele Veterinærhøgskolen fra Adamstuen i Oslo til Ås i perioden november 2020 til januar 2021. Arbeidsoppgavene vil være varierte og innebære forberedelse og gjennomføring av flyttingen, samt tilpasning til nye lokaler og rutiner i etterkant.

Den som ansettes vil også få mulighet til å delta i den ordinære aktiviteten ved faggruppene når arbeidsmengden i flytteprosjektet tillater det.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene vil hovedsakelig være:

 • Kartlegging, registrering og merking av utstyr, undervisnings- og forskningsmateriell.
 • Lage plan for mottak av medflyttbart utstyr og forsknings- og undervisningsmateriell, sammen med flytteleverandør.
 • Delta på arbeidsmøter sammen med andre flyttekoordinatorer for oppfølging og koordinering av løpende aktiviteter slik at fremdrift og tidsplan sikres.
 • Delta i instituttets flyttemøter
 • Bidra til flytterelaterte aktiviteter som for eksempel virksomhetstester, opplæringsprogram, risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Bistå i arbeid relatert til ibruktakelse av bygget etter flytting
 • Laboratoriearbeid og annet faglig arbeid i faggruppene etter nærmere avtale og avhengig av den ansattes kvalifikasjoner og ønsker

Kompetanse

Det kreves:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innen relevant fagfelt, f.eks. mikrobiologi, molekylærbiologi eller kjemi. For tilsetting som overingeniør kreves mastergrad. Relevant realkompetanse kan helt eller delvis erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med laboratoriearbeid
 • Kommunisere godt muntlig og skriftlig på både norsk/skandinavisk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med håndtering av patogener og farlige kjemikalier.
 • Erfaring fra en virksomhet i flytting.
 • Erfaring med forskningsmiljø og administrasjon.

Du må:

 • Kunne komme raskt i gang.
 • Arbeide godt både selvstendig og sammen med andre.
 • Kunne prioritere, strukturere og organisere arbeidsoppgavene effektivt.
 • Ha motivasjon og engasjement for jobben som skal gjøres.
 • Være løsningsorientert

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 avdelingsingeniør, lønnsramme 22, ltr. 43 - 55 (NOK 402 600 – 488 000) eller 1087 overingeniør, ltr. 53 - 61 (NOK 472 000 - 542 400) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 27.09.2020.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen