LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent / Avdelingsingeniør - Avdeling for digitalisering og infrastruktur

Søknadsfrist: 11.02.2022

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Digitalisering og IKT


Avdeling for Digitalisering og IKT har det overordnede ansvaret for drift og brukerstøtte av universitetets IT-systemer, samt utvikling og implementering av nye digitaliseringsløsninger. Avdelingen består av gruppene IKT drift, IKT brukerstøtte, IKT utvikling og Dokumentsenteret, og utgjør et sterkt IT-faglig miljø bestående av nærmere 50 godt kvalifiserte medarbeidere fordelt på sju av universitetets ni studiesteder.


Nord universitet har de senere årene rendyrket en IT infrastruktur basert på Microsoft systemportefølje, med fokus på skybaserte tjenesteleveranser og med Office 365, Teams og Sharepoint som grunnpilarer i en felles kontorstøtte- og samhandlingsplattform for studenter og ansatte. Videre forvalter avdelingen et bredt utvalg fagsystemer til bruk i undervisning, forskning og administrasjon.


Avdelingen har stort fokus på standardisering av IT-systemene, og deltar i en rekke samarbeidsprosjekter i regi av UNINETT, Unit, Difi og KD for utvikling av felles, nasjonale IT-løsninger for UH-sektoren.

Digitalisering og IKT søker medarbeider innen IKT brukerstøtte

Om stillingen

Ved Nord universitet, Avdeling for digitalisering og infrastruktur, studiested Bodø er det ledig en fast 100% stilling som Førstekonsulent / Avdelingsingeniør innen IKT brukerstøtte.

Stillingen utlyses med kontorsted Bodø, men den som ansettes må regne med arbeidsoppgaver på tvers internt i universitetet. I stillingen inngår generell IT-drift og IT-support ved campus Bodø, men vedkommende vil også inngå i den sentrale brukerstøttetjenesten for Nord universitet. I det ligger deltakelse i IKT helpdesk - som er felles kontaktpunkt for alle IT brukerhenvendelser i Nord universitet.

Studiestedet er utstyrt med moderne AV-utstyr/ undervisningsteknologi og det er derfor viktig at den som ansettes har interesse og anlegg for å sette seg inn i bruken av dette utstyret.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Installasjon, drift og vedlikehold av IT- utstyr ved campus Bodø
 • IT/AV brukerstøtte ved campus Bodø
 • Deltakelse i IKT helpdesk team for Nord universitet
 • Prosjektdeltakelse i forbindelse med utvikling- og tilpassing av nye IT-løsninger i Nord
 • Bistå de lokale fakultetet/fagmiljøet med planlegging og tilrettelegging av IT-verktøy i undervisning og forskning

Kvalifikasjonskrav

 • Ansettelse som førtsekonsulent krever relevant utdanning fra universitet eller høgskole, bacelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompansere for deler av utdanningskravet
 • Ansettelse som avdelingsingeniør krever relevant utdanning fra universitet eller høgskole, bacelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompansere for hele eller deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Nord universitet bygger det meste av sine basis IT systemer og samhandlingsløsninger på Microsoft-plattform, både lokalt og i skyen. Office365, Sharepoint og Teams er grunnleggende verktøy som benyttes av både ansatte og studenter. Det er derfor svært ønskelig med både dybdeerfaring og eventuell sertifisering på disse verktøyene
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger vil bli vektlagt
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring fra større IT driftsmiljø er ønskelig
 • Det er en fordel med kjennskap til ITIL
 • Pedagogiske evner og øye for gode brukeropplevelser
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1408 Førstekonsulent, kode 1085 Avdelingsingeniør med årslønn kr. 468 300 – 543 500. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr også:

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Digitalisering og IKT-sjef Odd A. Halseth, Tlf: 74 11 20 71, Mobil: 911 84 456, e-post: [email protected]
 • Kontorsjef IKT brukerstøtte Ketil Aune, Tlf: 74 02 29 93, Mobil: 959 77 169, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 11.02.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30119266

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS