LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsøkstekniker - korn og frøvekster

Søknadsfrist: 23.02.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Viken, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Divisjon for matproduksjon og samfunn
består av et nasjonalt ledende kompetansemiljø innen sentrale forskningsområder som bedrifts- og samfunnsøkonomi, landbruksteknologi og systemanalyse, frukt og grønt, planteproduksjon og husdyrhold, samt kulturlandskap og biomangfold.


Avdeling Korn og frøvekster
utfører anvendt forskning innen jord- og plantefag, særlig knyttet til arter, sorter, vekstskifte, planteernæring/gjødsling og jordarbeiding/jordstruktur.

Vi søker deg som vil jobbe praktisk med anvendt forskning innen jord- og plantefag, særlig knyttet til arter, sorter, vekstskifte, plantevern, plantenæring/gjødsling og jordbearbeiding/jordstruktur.

Du vil få jobbe på NIBIO Apelsvoll, en forskningsstasjon som har stor aktivitet innen korn, olje-og belgvekster, grønnsaker, poteter, bær, landbruksteknologi og systemanalyse. Senter for presisjonsjordbruk er knyttet til stasjonen.

Arbeidssted: NIBIO Apelsvoll.

Stillingens hovedoppgaver

 • Ansvar for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av forsøk i felt og under kontrollerte forhold
 • Delta i planlegging av forsøk i korn, olje- og belgvekster
 • Registreringer og målinger ved bruk av enkle og mer kompliserte måleinstrumenter
 • Ansvar for drift og vedlikehold av forsøksarealer og forsøksutstyr
 • Bearbeiding og analysering av plante- og jordprøver

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad innen fagfeltene som jord-, plantefag eller landbruksteknikk. Utdanning på lavere nivå kan aksepteres dersom søker har spesielt relevant arbeidserfaring
 • Agronomisk kunnskap, fortrinnsvis innen korn, olje- og belgvekster
 • Gode språkkunnskaper skriftlig og muntlig i norsk (skandinavisk) og engelsk
 • Førerkort klasse B eller er villig til å ta dette innen 1 år

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med forsøksarbeid
 • Noen års relevant arbeidserfaring
 • Interesse for ny teknologi
 • Erfaring med registrering av plantesykdommer
 • Maskinkyndig og erfaring med bruk av landbruksteknisk utstyr
 • BE og traktor førerkort

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Ser praktiske løsninger
 • Kreativ, løsningsorientert og tar initiativ
 • Ansvarsfull, nøyaktig og metodisk
 • Positiv og nysgjerrig på ny kunnskap

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085, lønnstrinn 49-57 (kr 464.200 - 526.100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder Wendy Waalen, tlf: 41 26 23 61

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS