LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

AV / IT-Ingeniør - Den Norske Filmskolen

Søknadsfrist: 09.08.2021

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Dnf tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master (5 spesialiseringer) samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at vår utdanning skal tilføre norsk og skandinavisk bransje dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere, samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Vi søker allsidig medarbeider til spennende stilling ved Den Norske Filmskolen

Teknisk avdeling ved Den Norske filmskolen består av 7 ansatte. Hos oss får du muligheten til å jobbe tett på våre fremtidige filmskapere i samarbeid med faglærere og øvrige ansatte ved skolen. Vår hovedoppgave er å tilby studentene teknisk bistand av høyeste kvalitet under forberedelsene til en fremtid i filmbransjen.

Vi har nå en ledig 100% fast stilling som AV/IT-Ingeniør. Vi trenger en ny teknisk anlagt medarbeider med interesse for og kunnskap om medie-/filmproduksjon.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Daglig drift og administrasjon av filmskolens produksjonsnettverk og brukerstasjoner for filmproduksjon/undervisning.
 • Prosjektering/konfigurering/installasjon og drift av databasert produksjonsutstyr.
 • Drift og videreutvikling av tekniske løsninger i kino- og undervisningsrom.
 • Drift og oppfølging av dataløsninger for filmarkiv, koding/arkivering/databaser og øvrige datatjenester
 • Oppdatering av programvare og oppfølging av lisenser.
 • Deltakelse i den daglige driften av teknisk avdeling og oppfølging av studentproduksjoner.
 • Veiledning av studenter i bruk av teknisk/databasert utstyr og programvare.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er stasjonert på Lillehammer, noe tilstedeværelse på campus Oslo må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen IT, minimum bachelor. Ved særlig relevant arbeidserfaring kan deler av kravet om utdanning fravikes.
 • Det er ønskelig at søker har
  • Utdanning innen medieproduksjon
  • Erfaring fra medieproduksjon og/eller lyd-/etterarbeid
  • Kjennskap til film-spesifikk programvare
  • Kunnskap om PC- og Mac-arbeidsstasjoner og programvare for medieproduksjon
  • Erfaring fra arbeid med IT-drift
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk.

Det vil legges til rette for faglig oppdatering.

Vi søker deg som

 • Evner å se framover og forutse utfordringer knyttet til utviklingen av skolens digitale infrastruktur.
 • Er nysjerrig.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Kommuniserer godt med de i rundt deg og har god formidlingsevne.
 • Er fleksibel i forhold til et stort spenn av arbeidsoppgaver
 • Evner å jobbe systematisk og planmessig

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • en nasjonal filmskole med utdanning på 3 nivå: BFA, MFA og Ph.d
  • høyt motiverte og kvalifiserte søkere til alle våre studieplasser
  • høyt motivert faglig stab med interesser for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • en levende åpen skole som tilbyr fremtidsrettet utdanning
  • en skole i vekst med en tett relasjon til nasjonal og internasjonal bransje
  • ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør i Statens lønnsregulativ.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se inn.no og filmskolen.no

Spørsmål om stillingen

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS