LEDIG STILLING VED HK-DIR

Vi søker etter en informatiker

Søknadsfrist: 14.08.2022

HK-dir

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, og iverksetter politikken og samordner virkemidlene. Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høyskoler.


Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Vi har kontorer i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim

Les mer om HK-dir her

Er du utvikleren som vil være med å lage nye tjenester og innhold på utdanning.no?

Om stillingen

Direktorat for høyere utdanning og kompetanse søker etter en informatiker som skal arbeide med utvikling og forvaltning av innhold og tjenester for Utdanning.no. Arbeidssted for stillingen er i Tromsø.

Utdanning.no er et offentlig nettsted for utdannings-, karriere- og yrkesvalg, og har et stort nedslagsfelt med mer enn 10 millioner besøk i året. Nettstedet er i stadig utvikling. Vi arbeider med nye verktøy, og med forbedring av eksisterende innhold. Avdelingen består av 21 medarbeidere fordelt på to team: 8 i innholdsteamet og 13 informatikere i utviklerteamet.

Felles for løsningene som utvikles, er at de bygges rundt en tjenesteorientert arkitektur basert på åpen kildekode. Vi fokuserer på responsive webdesign implementert i React og Drupal, med REST-API-er og SPA-er. Datautveksling foregår ved hjelp av JSON og XML mellom utdanning.no og sektoren.

Hovedoppgavene til stillingen vil være front-end utvikling på porteføljen av nettsider og verktøy knyttet til utdanning.no. Utviklingen skjer enten på Drupal-nettsider eller SPA-er (single page application). Utdanning.no er i gang med å implementere et designsysteme for utdanning.no sin portefølje. En av arbeidsoppgaver i denne stillingen er å passe på at basiskomponentene i dette systemet er implementert i React.

Både nyutdannede og erfarne utviklere oppfordres til å søke. Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses noe til kompetanse og erfaring. Opplæring, kurs og kompetanseheving vil bli gitt til kandidater etter behov.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle gjenbrukbar kode og følge etablerte konvensjoner og arbeidsmetoder
 • Implementere UI/UX-design levert av designbyråer
 • Optimalisere nettsider for visning på mobil, desktop og eventuelt andre flater
 • Sikre god tilgjengelighet og sikkerhet på utviklede løsninger
 • Kvalitetssikre eksterne leveranser av kildekode og dokumentasjon
 • Følge opp den tekniske implementasjonen til designsystemet til Utdanning.no.
 • Søkemotoroptimalisering av innhold og tjenester

Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder vil kunne bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Vi krever:

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå innen informatikk
 • god forståelse for HTML5, Javascript og CSS3.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

I tillegg er det en fordel om du har noen av disse kompetansene:

 • erfaring med Javascript-rammeverket React og Next.js
 • erfaring med utvikling på linux baserte systemer (LAMP)
 • erfaring med implementering av tilgjengelige nettsider (WCAG).
 • erfaring med Sass for pre-kompilering av CSS
 • erfaring med SEO-optimalisering av nettsider.
 • erfaring med brukertesting av nettsider.
 • erfaring med Drupal 8 / 9

Vi ønsker at du:

 • er kvalitets- og detaljorientert.
 • har gode samarbeidsegenskaper.
 • er selvstendig og løsningsorientert
 • har evne til omstilling og høyt arbeidstempo.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Vi tilbyr:

 • lønnsplassering etter kompetanse
  • stillingstittel som 1085 avdelingsingeniør, 1087 overingeniør eller 1181 senioringeniør, med en årslønn mellom kr. 534 900,- og 746 900,-, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.
  • for særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • nye og moderne lokaler i Tromsø sentrum
 • en spennende jobb i et fagfelt som er i sterk utvikling, og som er godt tilrettelagt for faglig utvikling
 • medlemsskap i statens pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette trekkes det 2 prosent av lønnen til lovfestet innskudd

Kontaktpersoner

 • Mona Mathisen, avdelingsleder i avdeling for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon, e-post: [email protected], telefon: 906 03 322
 • Webjørn Larsen, IT-teamleder i avdeling for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon, e-post: [email protected], telefon: 948 16 468

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I HK-dir tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn,funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Vi legger forholdene til rette forpersoner med nedsatt funksjonsevne. Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen.

Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver avdisse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav.

Les mer om dette på arbeidsgiverportalen.

Avkryssing i Jobbnorge danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS