Anno Norsk skogmuseum har en ledig spennende stilling!

Daglig leder for Besøkssenter skog Elverum

Søknadsfrist: 20.03.2023

Anno - Museene i Hedmark

Anno - Museene i Hedmark består av 29 museer og besøkssteder innenfor tidligere Hedmark fylke. Anno har en viktig samfunnsrolle som en av samfunnets hovedminnebøker, og i å utvikle og formidle kunnskap og refleksjon om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser. Visjonen er «Kunnskap om fortid – engasjement i samtid». Virksomhetens kjerneverdier er åpenhet, troverdighet, engasjement og profesjonalitet.

Nyopprettet stilling: Daglig leder for Besøkssenter skog Elverum

Anno Norsk skogmuseum har fått en unik mulighet til å jobbe enda bedre og bredere med formidling av skogens mange verdier, og søker en dyktig og engasjert fagperson som kan gjøre jobben sammen med oss!

Besøkssenter skog Elverum det første og eneste i sitt slag, og siste skudd på stammen av Miljørdirektoratets autoriserte informasjons- og aktivitetsarenaer. Vi er strålende fornøyd med at autorisasjonen ble gitt til oss, og gleder oss til å ta fatt på oppdraget. Miljødirektoratet legger vekt på at Besøkssenter skog skal skape bevissthet om skogens mange verdier, og forståelse for behovet for skogvern og en bærekraftig skogforvaltning. Sentralt står skogvern, skogen som økosystem, økosystemtjenester knyttet til skog og skogens klimabidrag, inkludert skogens rolle for klimatilpasning. Presentasjon av skogens opplevelsesverdier og stimulere til friluftsliv er også en del av oppgaven.

Anno Norsk skogmuseum ser dette som en flott anledning til å spre mer kunnskap om skogvern og bærekraftig skogbruk, med eksempler fra selve skoghovedstaden Elverum og andre skogdistrikter. Vi ønsker å skape et møtested og en dialogarena, med fokus på skogopplevelser, faktabasert kunnskap, og med barn og unge som en spesielt viktig målgruppe. Besøkssenteret vil bli en seksjon i Anno Norsk skogmuseum, samarbeide tett med museets øvrige virksomhet, og bruke museets fasiliteter. Som daglig leder får du i oppgave å bygge opp, utvikle og drive virksomheten; faglig og organisatorisk. Du rapporterer til avdelingsdirektøren ved museet. Et samarbeidsutvalg med representanter fra forvaltningen, organisasjoner, skognæringen, forskning, utdanning og andre aktuelle kunnskapsmiljøer blir en viktig part i utviklingen.

Vi søker en engasjert og kunnskapsrik leder som arbeider selvstendig, som aktivt søker ny kunnskap og som kan omsette den til god formidling. Du må være flink med folk, både i samarbeid, kommunikasjon og i vertskapsrollen, herunder ha gode digitale ferdigheter og språkkunnskaper. Du har skogfaglig kompetanse på masternivå, for eksempel skogøkologi/biologi, og gjerne erfaring fra undervisning, formidling, reiseliv og prosjektledelse.

Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen, førerkort klasse B og tilgang på bil er derfor et krav.

Vi tilbyr en spennende jobb i et aktivt kunnskapsmiljø, lønn etter avtale og kollektiv pensjonsordning.

Søknadsfrist 20. mars, tiltredelse etter avtale.

Søk på stillingen

Spørsmål kan rettes til:

Hjemmeside: annomuseum.no

Powered by Labrador CMS