LEDIG STILLING VED AHO

Rådgiver - Lederstøtte

Søknadsfrist: 31.01.2023

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 800 studenter og 270 ansatte.

Om stillingen

AHO har en nyopprettet stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen strategisk lederstøtte.

Vi søker en allsidig og skrivende person som kan bistå ledelsen med forberedelser og oppfølging av saker, samt intern koordinering, analyse og strategisk rådgivning. Vi søker den som med letthet kan trekke ut essensen i et materiale og utarbeide beslutningsgrunnlag. Vi ønsker oss en medarbeider som kan planlegge og bidra til prosesser og prosjekter på tvers av organisasjonen. Stillingen vil være knyttet til skolens toppledelse, men vil ha oppgaver som går på tvers av organisatoriske grenser.

Arbeidsoppgaver

 • Sekretariat for styret, forberede styresaker, dagsorden og referater
 • Utarbeide underlag for AHOs beslutningsprosesser
 • Skrive høringsuttalelser, rapporter og saksframlegg
 • Koordinere årsrapporter og analysearbeid
 • Analysere og sammenfatte interne og eksterne undersøkelser og tallmateriale
 • Prosjektsekretariat for interne prosjekter
 • Legge til rette for og bidra inn i tverrgående prosjekter internt og eksternt
 • Bistå med intern samordning

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå, gjerne innen humaniora eller samfunnsfag
 • Praktisk erfaring med å skrive rapporter og beslutningsgrunnlag
 • Erfaring med prosjektarbeid, sekretariatsfunksjoner og/eller organisasjonsarbeid
 • Politisk teft, og kjennskap til politiske prosesser
 • Erfaring med å gjennomføre og analysere spørreundersøkelser
 • Det er en fordel med erfaring fra universitets- og høyskolesektoren

Personlige egenskaper

 • Ha en presis og god penn
 • Analytisk og reflektert, med evne til strategisk tenking og helhetlige, skjønnsmessige vurderinger.
 • God gjennomføringsevne, og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar.
 • Gode samarbeidsevner og god organisasjonsforståelse
 • Gode engelskkunnskaper

Vi tilbyr

 • Varierte og interessante oppgaver i et høyt kompetent miljø
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning

Stillingen innplasseres i stillingskode (1434), lønnstrinn 56 - 66 (NOK 517 600 - 615 000) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes og du vil da bli innplassert i stillingskode (1364) Seniorrådgiver. lønnstrinn 65 - 72 (NOK 604 400 - 689 100).

Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Søknad med alle vedlegg må sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS