Ledig stilling ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Rådgiver / seniorrådgiver innen prosjektøkonomi

Søknadsfrist: 02.11.2020

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 750 studenter og 145 ansatte.

Til en nyopprettet stilling ved AHO søker vi nå Rådgiver/seniorrådgiver innen prosjektøkonomi

Om stillingen:

AHO har ledig en ny fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor prosjektøkonomi i økonomienheten ved AHO. Økonomienheten har seks ansatte og hører til Seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM, og har ansvar for innkjøp, budsjettarbeid, rapportering, regnskap og lønn. Avdelingen yter service og tjenester til ledere og medarbeidere innenfor økonomiområdet. AHO bruker UNIT 4/Agresso økonomisystem og lønnssystemet SAP.

Arbeids- og ansvarsoppgaver:

Dette er en nyopprettet stilling og den som ansettes vil få anledning til å utforme stillingen sammen med fagansvarlig. Det vil være utstrakt samarbeid på tvers av skolen mot forskningsadministrasjonen, instituttene og øvrige administrative enheter. Arbeidshverdagen vil inneholde både operative og strategiske oppgaver innen hele feltet som:

 • Budsjettoppfølging av forskningsprosjekter
 • Oppfølging av eksterne forskningsprosjekter
 • Oppfølging av interne prosjekter
 • Bistå ved prosjektsøknader
 • Utarbeide grunnlag for bokføring når det gjelder frikjøp, egenandeler og overhead
 • Utarbeidelse av budsjetter og prognoser for forskningsprosjekter
 • Rapporteringer i portaler (NFR/EU)
 • Utvikle maler og rutiner innen prosjektøkonomi
 • Bidra med å videreutvikle fagområdet og rutiner og retningslinjer iht økonomiregelverket
 • Andre oppgaver innenfor økonomiavdelingen kan bli tillagt stillingen

Krav til utdanning og kompetanse:

Vi søker etter en dyktig og selvstendig medarbeider som har god økonomi- og regnskapsforståelse og solid kompetanse innenfor prosjektøkonomi. Den riktige kandidat har:

 • Høyere utdanning fortrinnsvis innen økonomi
 • Erfaring fra prosjektøkonomifeltet
 • Kjennskap til TDI-modellen er en fordel
 • Ønskelig med erfraing fra NRF og EU prosjekter
 • God økonomiforståelse
 • Fordel med erfaring fra universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper:

Vi tror vår nye kollega kjenner seg igjen i denne beskrivelsen:

 • Selvgående og handlekraftig
 • Stor arbeidskapasitet og en arbeidsmetodikk som er strukturert og ryddig
 • Positiv og serviceinnstilt
 • Løsningsorientert
 • Du er en god relasjonsbygger og flink til å samarbeide med andre
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Relevant arbeidserfaring er nødvendig og vil sammen med personlige egenskaper vektlegges ved vurdering av søkerne.

Vi kan tilby:

En spennende og interessant stilling med mange muligheter for videre læring og utvikling. I tillegg har skolen:

 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo
 • En utfordrende og morsom stilling
 • Rom for faglig utvikling
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver med en brutto lønnsplassering fra kr 532 300,- til kr 667 200,-, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekkes 2 % til innskudd i Statens Pensjonskasse. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes til oss via jobbnorge.no, innen 2. november 2020.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om stillingen vennligst ta kontakt med:

 • Seksjonssjef Helga Hyldmo Ranes på tlf: 92 61 30 02 eller
 • Fagansvarlig økonomi Vegar Balstad på tlf: 99 28 59 79 / [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS