LEDIG STILLING VED AHO

HR Rådgiver - HRM enheten

Søknadsfrist: 20.06.2021

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 750 studenter og 155 årsverk.

Vi utvider vår HRM enhet og har nå ledig en ny fast stilling som HR Rådgiver

Om enheten og stillingen

AHO har fått tildelt flere studieplasser og det er økt behov for HR faglig kompetase. Derfor rekrutterer vi til en ny HR rådgiver stilling. HRM enheten har idag 5 ansatte med ansvar for alle HR oppgaver ved høgskolen, og ligger under Seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM. Vi er opptatt av å være en delaktig partne i utviklingen av skolen og dens ansatte. I det daglige jobber vi som et team men hver HR rådgiver har direkte ansvar for å supportere og støtte et eget insititutt eller administrasjonen. Stillingen innehar både operative og strategiske oppgaver, så den rette kandidaten må ha en bred og solid HR faglig kompetanse og erfaring med å være rådgivende for både stab og ledelse. Det er mange oppgaver som skal løses så du bør være strukturert, tydelig og løsningsorientert.

Arbeidsoppgaver

HRM enheten har et bredt ansvar så stillingen er mangfoldig. Du vil få ansvar for enkelte fagområder hvor du skal være oppdatert og være ressursperson.

Rådgiveren vil ha ansvaret for å følge opp et av våre institutter med både operativ og utviklende støtte til stab og ledelse innen:

 • personalforvaltning ogoppfølging
 • håndtering av midlertidigehet og bemanningsplanlegging
 • rekruttering og onboarding av nye medarbeidere
 • opplæring av ansatte
 • utvikling av arbeidsmiljøet
 • ansvar for kryssningsoppgaver mellom institutt, HR og administrasjonen
 • rapporteringer innen HR og uttak av rapporter fra SAP
 • juridiske vurderinger

På et overordnet nivå vil du arbeide med:

 • utvikling og vedlikehold av prosedyrer, rutiner, lokale reglement, lov og avtaleverk innen HR området.
 • utvikling, planlegging og gjennomføring av HR prosjekter
 • Utarbeide kurs
 • Strategisk bemanning og kompetanse
 • Arbeidsmiljø og organisasjon

Stillingen kan bli tillagt sekretærfunksjoner for råd og utvalg. Oversikten er ikke uttømmende og andre oppgaver kan bli liggende til stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes skal håndtere et bredt spekter av oppgaver, samtidig som man skal ha evnen til å fordype seg.

Derfor vil riktig kandidat ha solid kunnskap innen fagfeltet HR og søker må ha:

 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelor nivå, fortrinnsvis mastergrad
 • Minimum 5-års relevant erfaring innen HR arbeid og rådgivning
 • Erfaring med prosjektarbeid og organisasjonsutvikling
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Søker bør ha:

 • God kjennskap til organisasjonspsykologi
 • God HR juridisk forståelse om relevant lov- og avtaleverk i staten og sektoren
 • God kjennskap til statlig forvaltning generelt og universitets- og høyskolesektoren spesielt
 • Kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy tilsvarende SAP, JobbNorge, Public 360

Personlige egenskaper

Vi mener vår nye kollega kan kjenne seg igjen i følgende beskrivelse:

 • En dyktig nettverksbygger som skaper tillitsbaserte relasjoner
 • En trygg lagspiller og rådgiver som håndterer mange oppgaver
 • Løsningsorientert, fleksibel og bidrar til gode og effektive prosesser
 • Arbeider nøyaktig og systematisk, også når det er hektisk
 • Stort faglig engasjement og liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Tar initiativ og har solid gjennomføringsevne
 • Tar ansvar utover eget arbeidsområde
 • Positiv og en miljøskaper i arbeidsmiljøet

Vi kan tilby

En spennende og interessant stilling med mange muligheter for videre læring og utvikling.

I tillegg har skolen:

 • Stor grad av autonomi og innflytelse i HRM enheten
 • Være med å påvirke utviklingen av fagområdet på skolen
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo
 • Flotte lokaler ved Akerselva og Vulkan
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Fleksitidsordning

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver med en brutto lønnsplassering fra kr 534 400 til kr 615 800, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekkes 2 % til innskudd i Statens Pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes til oss via jobbnorge.no, innen 20. juni 2021.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om stillingen vennligst ta kontakt med:

For mer informasjon om AHO vennligst se vår hjemmeside aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS