LEDIG STILLING VED AHO

HR partner / rådgiver

Søknadsfrist: 16.01.2022

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 800 studenter og 170 ansatte.

Vil du være med å utvikle en proaktiv og fremtidsrettet HR-enhet ved Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo?

Om stillingen

Vi søker nå etter en HRM rådgiver som skal være med på videre vekst og utvikling av AHO. De siste årene har høgskolen omorganisert både administrasjonen og faglig side, samtidig som vi har fått tildelt nye studieplasser. Nå er vi inne i en spennende tid og HR har en sentral rolle i å være med å utvikle en organisasjon i både endring og vekst.

HMR-enheten består av 5 medarbeidere og ligger under seksjon for økonomi, HRM og arkiv. Vi jobber som et team og er opptatt av å være en delaktig part for å videreutvikle en felles HR-strategi og felles gode løsninger for ansatte ved AHO. Vi søker deg som vil jobbe som HR-generalist og liker å jobbe med hele bredden av HR feltet, både operativt og strategisk. Rådgiverne har et tett samarbeid og partnerskap mot instituttene og du må trives med at ingen dag er lik. Den ønskede kandidaten kan kjenne seg igjen beskrivelsen av å være både analytisk og kreativ, strukturert og fleksibel, selvstendig og teamorientert og glad i både mennesker og prosesser. Altså et komplekst og helhetlig menneske.

Arbeidsoppgaver

Operativ og utviklende støtte til instiutt og ledelse innen:

 • planmessig rekruttering og on-boarding av nye medarbeidere
 • lederstøtte knyttet til ansettelse og oppfølging av medarbeidere
 • bemanningsplanlegging, på kort og lang sikt
 • veiledning innen lov og avtaleverk på HR området
 • rapportering innen HR og uttak av rapporter fra SAP
 • oppfølging av enkeltmedarbeidere

På et overordnet nivå vil du jobbe med:

 • strategisk bemanning- og kompetanseutvikling
 • koordinering- og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak
 • omstillings- og organisasjonsutviklingsprosesser
 • utvikling av arbeidsmiljøet og organisasjonskulturen
 • utvikle og vedlikeholde prosedyrer, rutiner og lokale reglement med utgangspunkt i lov- og avtaleverk innen HR-området

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver, samt sekretærfunksjon for råd og utvalg.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen innehar et bredt spekter av oppgaver og riktig kandidat har solid kunnskap og forståelse av fagfeltet.

Vi ser for oss at den aktuelle kandidaten har:

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis mastergrad inne relevant fagområde (HR, organisasjonspsykologi, ledelse og organisasjonsfag)
 • minimum 5-års relevant erfaring innen HR
 • erfaring med lederstøtte innen HR relaterte oppgaver
 • erfaring med prosjektarbeid og organisasjonsutvikling
 • erfaring fra strategisk bemanningsplanlegging og kompetanseutvikling
 • god kunnskap og erfaring innen lov og avtaleverk, statlig forvaltning og gjerne universitets- og høyskolesektoren
 • god kompetanse i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy tilsvarende SAP, JobbNorge og Public 360

Personlige egenskaper

Vår nye kollega kjenner seg igjen i følgende beskrivelse:

 • En dyktig nettverksbygger som skaper tillitsbaserte relasjoner
 • En robust, trygg lagspiller og rådgiver som håndterer mange oppgaver
 • Løsningsorientert, fleksibel og bidrar til gode og effektive prosesser
 • Arbeider nøyaktig og systematisk, også når det er hektisk
 • Stort faglig engasjement og liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Tar initiativ og har solid gjennomføringsevne
 • Positiv og en miljøskaper i arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En spennende og interessant stilling med mange muligheter for videre læring og utvikling.
 • Stor grad av autonomi og innflytelse i HRM enheten og i utviklingen av fagområdet
 • Et kreativt, innovativt og internasjonalt miljø
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning.

Stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ og avhengig av kvalifikasjoner ansettes du i en av følgende stillingskoder: 1408 Førstekonsulent /1434 Rådgiver / 1364 Seniorrådgiver, ltr 56-70 (NOK kr. 524 900,- til 677 600,-) i henhold til AHOs lønnspolitikk. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Annet

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom du har spørsmål om stillingen vennligst ta kontakt med:

For mer informasjon om AHO, vennligst se vår hjemmeside AHO.no

Søknaden sendes til oss via jobbnorge.no, innen 16 januar 2022.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS