LEDIG STILLING VED AHO

Universitetslektor - urbanisme

Søknadsfrist: 10.04.2023

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon som gir utdanningen innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. AHOs kunnskapstilfang er bredt, og formgivning står i fokus. AHO er organisert i tre institutter, og har om lag 800 studenter og 270 ansatte.


Institutt for urbanisme og landskap har en bred og tverfaglig tilnærming til urbanisme, landskapsarkitektur og arkitektur. Gjennom forskning og undervisning vektlegges en helhetlig forståelse av omdanningsprosesser i byer, tettsteder og territorier, utvikling av kunnskap for kunne gripe inn i og styre disse prosessene, samt ferdigheter i å formgi bystrukturer og landskap.


Instituttet har en bred forskningsportefølje og har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen landskapsarkitektur, urbanisme og arkitektur. Dette inkluderer masterutdanning i arkitektur, en erfaringsbasert master i urbanisme og to masterutdanninger i landskapsarkitektur: en toårig internasjonal mastergrad, og en femårig, full masterutdanning felles med Universitetet i Tromsø der de tre første årene av studiet foregår på AHO i Oslo og de to siste på UiT i Tromsø. I tillegg bidrar instituttet til forskerutdanningen ved AHO.


Instituttet har en solid og konkurransedyktig internasjonal profil, og et nettverk av lokale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner. Instituttet teller om lag førti personer i ulike stillingsprosenter og er organisert i to faggrupper, en for landskapsarkitektur og en for urbanisme.

Om stillingen

Det utlyses ut en 50% 4-årig åremålstilling, som universitetslektor i urbanisme ved Institutt for urbanisme og landskap. Stillingen vil primært innebære å undervise og videreutvikle det faglige grunnlaget på grunnutdanning i arkitekturprogrammet men vil også inngå i studioundervisningen på masternivå, etter behov på instituttet. Stillingen er en undervisningsstilling og omfatter ikke forskningsrett/forskningsplikt.

Grunnutdanningen gir en innføring i urbanisme basert på arbeid med urbane planprosjekter, samt prosjektering av komplekse bygg i urban kontekst. Tilbudet av masterkurs ved instituttet spenner hele instituttets faglige bredde og kompetanse. I sin helhet spenner undervisningen over et bredt felt innen arkitektur og urbanisme med koblinger til landskapsarkitektur. Den omfatter undervisning i analyse, idéutvikling og prosjektering, samt mer kunnskapsorientert teoretisk og metodisk undervisning. (Se tilgjengelig studieplan www.aho.no)

Stillingene vil inngå i et team av flere lærere. Undervisningen på grunnutdanningen er på norsk, mens studiokurs på masternivå undervises på engelsk.

Vi søker

AHO søker en engasjert og entusiastisk arkitekt som er godt orientert innenfor fagfeltet og kan bidra til videreutvikling av bærekraftig urbanismepraksis. Vi ønsker søkere som kan utfordre bærekraftsbegreper og bidra til den tverrfaglige utvekslingen mellom urbanisme- og landskapsfagene.

Vi ser etter søkere som har erfaring med, og gode evner innen faglig formidling og nettverksbygging med relevante partnere. Vi søker etter arkitekter med et bredt kompetansegrunnlag og faglig erfaring innenfor urbanisme og arkitektur primært. Supplerende kompetanse innen landskapsarkitektur er en fordel.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker kandidater som har:

 • master eller diplom i arkitektur eller tilsvarende
 • høy formgivningskompetanse
 • dokumentert gode samarbeidsevner
 • relevant praksiserfaring

AHO vil legge vekt på relevant praksiskompetanse, teoretisk kunnskap og pedagogisk kompetanse. Primært ønskes kandidater som kan dokumentere undervisningserfaring og erfaring med samarbeid med eksterne partnere i undervisningen. Stillingen krever at søkere behersker et skandinavisk språk samt engelsk.

Stillingen vil bli bedømt på grunnlag av praksis- og undervisningserfaring, samtidig vil det vektlegges at lærerteamet til sammen har et bredt sammensatt kompetansefelt. Der søkere stiller likt, kan ulikheter i kompetanseområde være utslagsgivende.

Generelt om stillingen

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor (fra kr 553.500,- i en 100% stilling) For søkere med relevant praksis og erfaring kan høyere lønn vurderes. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge.no. De vedlegg som må lastes opp elektronisk er:

 • Søknad
 • CV
 • Referanser
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portfolien kan ha maksimalt 15 sider og 100MB
 • En redegjørelse av egen læringsfilosofi

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Søknadsfrist: 10. april 2023

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Instituttleder Hanna Dencik Petersson ved Institutt for urbanisme og landskap, pr. telefon: +4722997083 eller per e-post: Hanna.Charlotta.Dencik.Petersson@aho.no

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS