LEDIG STILLING VED AHO

Lærling IKT-servicefag

Søknadsfrist: 19.04.2021

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

IKT-lærling søkes til et kreativt, innovativt og internasjonalt miljø

Om stillingen

AHO har ledig en lærlingplass ved IKT-avdelingen fra høsten 2021. Opplæringstiden går over 2 år og skal føre fram til fagprøven for IKT-lærlinger.Vi søker en motivert elev med gode generelle IKT-kunnskaper og som ønsker å delta i utvikling og drift av den digitale tjenesteporteføljen, samt support for studenter og ansatte. Du må ha fullført og bestått VG1, samt VG2 IKT-servicefag. Oppgavene som ligger til avdelingen er både spennende og utfordrende, og stiller høye krav til den som ansettes som IKT-lærling. Det er viktig for oss at du kan jobbe selvstendig og i team. Du er serviceinnstilt og behersker både norsk og engelsk godt.

IKT-avdelingen består idag av 7 personer, inklusive 3 lærlinger, og har ansvaret for å levere alle digitale tjenester til studenter og ansatte. En av lærlingene avlegger sin fagprøve i juni i år. Flere av de administrative tjenestene tilbys som sky-tjenester som er felles for hele UH-sektoren. Rutiner, roller og ansvar er organisert iht ITIL prinsipper.

Arbeidsoppgaver:

Lokalt drifter vi per i dag blant annet følgende kritiske tjenester:

 • E-post
 • Print/plotting
 • Nettverk
 • 2 datasaler med til sammen 50 arbeidssatsjoner (MAC/PC)
 • Server drift (Virtuelle servere (VMWARE)
 • Lagring
 • Multimedia (opptak, streaming)
 • Web (aho.no)
 • Klient-support (MAC og PC)
 • Digital læringsplattform (Moodle)
 • VDI tjeneste for ansatte og studenter

Hos oss blir du en viktig del av IKT-teamet. Vårt mål er at vår lærling skal få et så bredt og solid grunnlag som mulig for å kunne utvikle seg videre etter avlagt fagprøve. I tillegg til at vi forventer at det skal ytes verdiskapning i form av selvstendig arbeid med driftsoppgaver og tjenesteutviklingsoppgaver mot slutten av perioden.

Vi tilbyr:

 • En spennende, aktiv og utfordrende læretid
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Lærlinger lønnes i henhold til gjeldende særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten
 • Et kreativt, innovativt og internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo

Tiltredelse høsten 2021.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknad:

Søknad og CV sendes elektronisk via rekrutteringssystemet Jobbnorge. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: Mandag 19. april

Spørsmål om stillingen rettes til:

 • Frode Gether-Rønning, Digitaliserings- og IKT-teamleder, Telefon 95724858

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS