LEDIG STILLING VED AHO

Førsteamanuensis innen arkitektur

Søknadsfrist: 01.08.2021

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for arkitektur har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen arkitektur med særlig vekt på prosjektering av bygninger, som er et kjerneområde i sivilarkitektutdanningen. Fagfeltet er arkitektur i hele sin bredde, og innebærer en kunstnerisk, fortolkende og utforskende dimensjon som inkluderer, men også overskrider det rent byggetekniske. Instituttet har et særlig ansvar for å lede det igangsatte program for utviklingsarbeid gjennom "Research by Design", i tråd med regjeringens arkitekturmelding. Staben teller omtrent 25 personer, inkludert stipendiater og timelærere.

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis innen arkitektur, med vekt på anvendelse av tre som hovedmateriale.

50% fireårig åremålsstilling

Stillingens fagmiljø og oppgaver

Stillingen er knyttet til fagmiljøet rundt konstruksjon, materialer og økologi på Institutt for arkitektur ved AHO. Her utvikles blant annet undervisning og forskning knyttet til arkitektoniske muligheter ved bruk av tre som hovedmateriale i større bygg.

AHO har siden 2013 holdt studiokurs på masternivå med tre som hovedtema. Vi søker en arkitekt som kan lede planlegging og gjennomføring av disse kursene. Stillingen inngår i et tverrfaglig team med arkitekter og ingeniører. Kunnskap om trearkitektur, i vid forstand, men også arkitektonisk utforming av boliger i bymessige omgivelser, vil være et gjennomgående tema i kurs og i mulige eksternfinansierte tilstøtende forskningsprosjekter. Tre som økologisk byggemateriale og bærekraft vil også være et naturlig perspektiv i arbeidet. Søkere må være innstilt på å også kunne inngå som del av lærerteam utover eget kurs, i enkelte semester, og da uten å nødvendigvis ha kursansvar.

Om søkeren

Vi søker en engasjert og dyktig arkitekt som har inngående erfaring fra arkitekturprosjektering av trearkitektur, og i tillegg kan tilnærme seg arbeid av teoretisk / forskningsmessig karakter knyttet til dette fagfeltet. AHO ønsker å være et treffpunkt for det norske tremiljøet, og stillingen vil også holde i, og ta initiativer til trekonferanser og seminarer på AHO. Søkeren bør ha forståelse for og erfaring fra tverrfaglig teamarbeid rettet mot bærekraftige helhetsløsninger. Stillingen forutsetter evne til undervisning og veiledning i arkitektur på universitets/høyskolenivå.

Søkerne vil bli vurdert med henblikk på kompetanse som førsteamanuensis. Det åpnes for kvalifikasjon enten på kunstnerisk eller vitenskapelig grunnlag, men alle søkere må dokumentere selvstendig kunstnerisk kompetanse på høyt nivå. Tilsetting vil skje etter en helhetsvurdering av kunstneriske og vitenskapelige kvalifikasjoner og personlige egenskaper sett i sammenheng med instituttets og faggruppens mål og behov.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innenfor arkitektur
 • Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde og/eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet (arkitektoniske muligheter ved bruk av tre som hovedmateriale), eller
 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde, likeverdig utenlandsk doktorgrad, eller vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Gjennomført relevante kurs og egen undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå.
 • Relevant praksiserfaring fra arkitekturprosjektering av trearkitektur
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Evne til nytenkning
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

AHO tilbyr

 • Et kreativt og nyskapende, internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1011 førsteamanuensis, LR 24, ltr 67-76 (NOK kr. 608 200,- til 726 400,-). For stillingene gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Tiltredelse etter avtale.

Søknad

Søknaden leveres elektronisk via jobbnorge.no. Dokumenter som må vedlegges ved er:

 • Søknadsbrev (maks tre A4 sider)
 • 5 arbeider du anser som mest betydningsfulle for stillingen, samt oversikt over inntil 10 andre arbeider
 • CV og relevante attester og vitnemål
 • Kort beskrivelse av pedagogisk holdning (maks en A4-side)

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå̊ en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS