LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Seniorrådgiver - Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Søknadsfrist: 21.09.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det en ledig fast 100 % stilling som seniorrådgiver i Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men tilstedeværelse på Campus Grimstad må påberegnes.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen er sentral i å utvikle og gjennomføre universitetets strategi innenfor forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon. Avdelingen har bl.a. ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning, prosjektutvikling, forskningsetikk, IPR, personvern og forskerutdanning.

Avdelingen har i tillegg ansvar for UiAs innovasjonssatsing hvor målet er å akselerere innovasjon blant ansatte, samt CoLAB som er et kreativt læringssenter for samskaping, kunnskapsdeling og nytenkning. Universitetsbiblioteket tilligger også Forsknings- og innovasjonsavdelingen og vi er til sammen 50 kollegaer.

Avdelingen samarbeider tett med toppledelsen, fakultetene, andre enheter ved UiA og med offentlig og private regionale aktører.

Seniorrådgiveren skal i hovedsak bidra til utvikling av søknader om EU- finansiering og EU-finansierte forskningsprosjekter, og inngår i avdelingens EU team. Den som tilsettes vil bidra i oppfølging av ulike prosjekter og prosesser av forskningspolitisk relevans for UiA, og vil samarbeide tett med både administrativt og vitenskapelig tilsatte ved UiA. Den som blir ansatt rapporterer til forsknings- og innovasjonsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • strategisk rådgivning om ekstern finansiering, med særlig fokus på EU/Horisont Europa, til forskere, forskningsgrupper, institutter og fakultet
 • utredninger, analyser og saksforberedelser
 • organisere kompetansebyggende tiltak som kurs i søknadsskriving, prosjektledelse, budsjettering m.m.
 • være kontaktledd inn mot Forskningsrådet og EU Kommisjonen
 • bistå fakultet og administrativ ledelse i strategiske prosesser
 • ytterligere arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyre utdanning på minimum masternivå
 • erfaring med forskningsadministrasjon og søknadsutvikling.
 • kjennskap til forskningspolitikk og ekstern finansiering av forskning og innovasjonsprosjekter, med vekt på EU og Forskningsrådet
 • gode formuleringsevner muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • arbeidserfaring innenfor stillingens ansvarsområder
 • erfaring fra offentlig forvaltning og/eller UH sektoren
 • erfaring med oppfølging og gjennomføring av eksternt finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter, herunder EU og Forskningsrådet
 • erfaring fra forskningsadministrasjon vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibilitet
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til å jobbe strukturert og proaktivt
 • god gjennomføringsevne
 • løsningsorientert og serviceinnstilt

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 seniorrådgiver kr. 574 700 – 637 900. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 21.09.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS