LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver - universitetsledelsen

Søknadsfrist: 23.03.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Vil du være med å utvikle Universitetet i Agders rolle og posisjon? Liker du å skrive og har erfaring med saksforberedelser og saksfremlegg? Har du erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid i grenselandet mellom politikk, fag og administrasjon, behersker digitale kanaler og interesserer deg for gode menneskemøter og relasjonsbygging? Liker du å lage gode presentasjoner på norsk og engelsk, arbeide systematisk og selvstendig? Kjenner du deg igjen i våre verdier om åpenhet, tillit, faglighet og respekt? Ønsker du en jobb i tett kontakt med regionen hos en sentral aktør som betyr mye for fremtidens generasjoner? Da vil vi gjerne ha deg som kollega.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver for universitetsledelsen i ledelsens stab, med tiltredelse etter avtale.

Tilsatte i staben har selvstendige arbeidsfelt og utfører ulike oppgaver for og i samarbeid med universitetets toppledelse. Stillingen rapporterer til direktør for samfunnskontakt. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Arbeidsoppgaver

 • arbeide med saksfelt, utredninger, prosjekter, utvalgsarbeid og arrangementer både selvstendig og i nært samarbeid med universitetsledelsen, andre i staben, andre deler av universitetet og eksterne samarbeidspartnere
 • oppgaver knyttet til planlegging, koordinering, gjennomføring og oppfølging av ledelsens møter og aktiviteter
 • bidra til å håndtere løpende og varierte arbeidsoppgaver etter behov
 • være en drivkraft for universitetsbysamarbeidet med Kristiansand og Grimstad kommuner og andre sentrale samarbeidsaktører i regionen

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå. Relevant kompetanse og/eller arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • relevant erfaring med utarbeidelse av saksfremlegg og presentasjoner
 • meget god formuleringsevne, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med å fremme samarbeidsrelasjoner og arbeide i nettverk
 • systematisk, selvstendig, initiativrik og fleksibel
 • gode analytiske ferdigheter
 • erfaring med å jobbe med ulike samarbeidsaktører med ulike interesser

Personlige egenskaper

 • trives med både strategiske og operative arbeidsoppgaver
 • evne til å prioritere oppgaver og beherske hektiske hverdager
 • gode analytiske ferdigheter
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, kunne arbeide systematisk og med god gjennomføringsevne

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Det er viktig med tilstedeværelse i arbeidsfellesskapet og fleksibilitet i arbeidsutførelsen når det er behov.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver kr. 620 000-670 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 23.03.23

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om prosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS