LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver etter- og videreutdanning

Søknadsfrist: 07.08.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap knyttet til fakultets virksomhet innen etter- og videreutdanning. Arbeidsstedet er Campus Grimstad eller Kristiansand

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har ca. 240 ansatte og har virksomhet både i Kristiansand og Grimstad. Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Institutt for psykososial hele. Instituttene har alle utdanning innen sine fagområder på bachelor, master og ph.d.-nivå. Fakultetet tilbyr også en rekke etter- og videreutdanninger.

Etter- og videreutdanning og livslang læring er et viktig satsningsområde for Universitetet i Agder. Fakultetet har som mål å tilby etter- og videreutdanninger som svarer til samfunnets behov og som bidrar til å bygge regionen. Stillingen som rådgiver inngår i etter- og videreutdanningsteamet på fakultetet.

Ytterligere informasjon om universitetets etter- og videreutdanningsvirksomhet

Arbeidsoppgaver

 • studieadministrasjon
 • studieveiledning og oppfølging søkere og studenter
 • nettverksbygging og oppfølging av samarbeidspartnere.
 • kvalitetsarbeid (oppfølging av forskrifter og evalueringer mm)
 • prosjektledelse
 • økonomioppfølging av prosjekter
 • salgsfremmende tiltak for nye og eksisterende studietilbud og oppdragsbaserte avtaler
 • produktutvikling i etter- og videreutdanningsmarkedet
 • bidra til å øke antall ekstern finansierte etter- og videreutdanningsprosjekter
 • administrativt støtte og oppfølging av utdanningssøknader

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy
 • gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • god kjennskap til offentlig forvaltning
 • erfaring med å skrive søknader om eksternfinansiering
 • god digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • stor arbeidskapasitet
 • gode samarbeidsevner
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlig egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglige utfordringer med muligheter for personlig og faglig utvikling
 • uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, rådgiver kode 1434, kr. 517 600 - 584 700 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 7. august 2022.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Prosjektleder Tone Lunde Brekka tlf 37 23 37 42/ 99 45 83 08 – e-post [email protected]
 • Seniorrådgiver Bjørn Inge Kvinlaug, tlf. 38 14 13 45 / 90 65 33 83, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS