LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Koordinator for simuleringsenheten og klinikklaboratoriene

Søknadsfrist: 29.06.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som koordinator for simuleringsenheten og klinikklaboratoriene. Stillingen er tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted er Campus Grimstad, men det vil være oppgaver knyttet til Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Institutt for helse-og sykepleievitenskap har følgende studieprogrammer: Bachelor i sykepleie, master i klinisk helsevitenskap, master i helse- og sosialinformatikk og master i spesialsykepleie.

Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder. Instituttet har tre forskningsgrupper: HEIFA (Helse- og livskvalitet i et familieperspektiv), HEQ (Helsetjenester-etikk og kvalitet) og Q-SAFE (Pasientsikkerhet og kvalitet i sykehus).

Simuleringsenheten er lokalisert ved Campus Grimstad. Begge campuser har egne klinikklaboratorier. Det er stor og variert aktivitet ved begge campuser. Instituttet ønsker økt satsing i simuleringsaktivitet og ønsker derfor å tilsette en person som har ansvar og hovedfokus på drift av simuleringsenheten og klinikklaboratoriene.

Arbeidsoppgaver

 • hovedansvaret for daglig drift av simuleringsenheten og klinikklaboratoriene og
 • bidra til intern og ekstern samhandling
 • involvering i gjennomføring av ferdighetstrening og simulering vil være aktuelt følge opp HMS-rutiner,
 • innkjøp av utstyr/materiell,
 • opplæring av studenter og ansatte knyttet til simuleringsenheten, samt
 • kontakt med utstyrsleverandører, samarbeidspartnere og IT avdelingen.

Oppfølging og vedlikehold av noe enkelt medisinsk-teknisk utstyr må også påregnes. Den som ansettes må støtte den faglige aktiviteten i instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • bachelorutdanning i sykepleie
 • mastergrad i helsevitenskap eller tilsvarende, og realkompetanse innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • kompetanse innen akuttmedisin
 • bred og nyere erfaring fra klinisk praksis i helsetjenesten
 • gode kunnskaper i norsk, evt. i et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig,

Ønskede kvalifikasjoner

 • fasilitatorkurs og/ eller HHLR-instruktør
 • kjennskap til VR-teknikk og eHelse
 • god teknisk innsikt
 • god IKT kunnskap
 • erfaring med gjennomføring av ulike typer medisinsk simulering og kjennskap til relevant utstyr
 • erfaring fra datasamling i forskningsprosjekter
 • undervisnings- eller formidlingserfaring
 • gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • evne til å arbeide selvstendig og systematisk, samt god til å planlegge
 • serviceorientert og imøtekommende holdning
 • evne til å være utviklingsorientert og innovativ

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • mulighet for faglig utvikling
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode kode 1434 rådgiver kr. 524 900 – 604 700 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 29. juni 2021.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS