LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Controller - Fakultet for teknologi og realfag

Søknadsfrist: 28.06.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver tilknyttet økonomifunksjonen ved Fakultet for teknologi og realfag. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, men det må også påregnes noe arbeid ved Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Stillingen er plassert i fakultetsadministrasjonen og skal bidra til å ivareta fakultetets økonomifunksjon når det gjelder regnskap- og budsjettrapportering, ressursplanlegging, samt dekke fakultetets behov for analyser.

Den som ansettes vil rapportere til fakultetsdirektør ved Fakultet for teknologi og realfag, og arbeide nært sammen med de andre controllerne i fakultetets økonomiteam, samt instituttledere, Økonomi- og campusavdelingen og forsknings-administrativ avdeling, og kolleger ved fakultetet og UiA.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med økonomikompetanse og oppfølging av prosjektbudsjett og regnskap
 • Bistå med økonomikompetanse i forbindelse med søknader på forsknings-prosjekter, samt oppfølging av disse
 • Fakultetets og instituttenes budsjett- og regnskapsarbeid, inkludert intern og ekstern rapportering, samt internkontroll
 • Analysearbeid innen virksomhetsstyring og studiedata
 • Være en pådriver til å utvikle effektive og gode arbeidsrutiner og prosesser innen økonomifeltet

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen økonomisk-administrative fag eller tilsvarende på̊ masternivå̊ (eller tilgrensende fagområder). Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra budsjett- og regnskapsarbeid
 • Universitetets økonomistyringssystem er for tiden UBW, og erfaring fra dette eller tilsvarende økonomisystemer er nødvendig
 • Svært gode kunnskaper i Excel og analysearbeid
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Den som tilsettes vil få opplæring i universitetets økonomiforvaltning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med større prosjekter, gjerne EU- og NFR-prosjekter
 • Kunnskap om statlig økonomiforvaltning
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesystemet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Analytisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert og selvstendig
 • Serviceinnstilt
 • Stor arbeidskapasitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1435 rådgiver, NOK 553 500 - 626 300 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 28.06.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fakultetsdirektør Jorunn Gislefoss, tlf. +47 913 60 466, e-post [email protected]
 • Assisterende fakultetsdirektør Heidi Kristensen, tlf. +47 38 14 13 79, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS