LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Postdoktor i miljøhistorie

Søknadsfrist: 08.06.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en åremålsstilling 100 % stilling som postdoktor i miljøhistorie, tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie, for en periode på to år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Arbeidsoppgaver

Postdoktor stillingen skal inngå i forskningsprosjektet Deadly Dreams – The Cultural History of Poison, 1840-2020. Prosjektet undersøker miljøgiftenes kulturhistorie i et generasjonsperspektiv og er orientert omkring menneskers hverdagserfaringer med erkjente og ikke-erkjente helse- og miljøskadelige stoffer på ulike livsområder gjennom historien.

Prosjektet er del av et internasjonalt forskernettverk i environmental humanities som analyserer den historiske bakgrunnen for The Toxic Epidemic, en av dagens største globale utfordringer for miljø, helse, levekår og bærekraft. Den som ansettes må inngå i et tett samarbeid med prosjektleder og de øvrige deltakerne i forskergruppen.

Den aktuelle forsker må forholde seg til forskningsprosjektets felles teoretiske og metodiske rammeverk, og skal utvikle og gjennomføre delundersøkelser innenfor dette. Delundersøkelsen skal både inneholde en internasjonal forskningsoversikt over historiske studier av miljøgifter og et fordypende case-studie av et relevant historisk primærmateriale. I stillingen vil det også inngå noen forskningsadministrative oppgaver for prosjektet og forventninger om å bidra til å bygge fagmiljø omkring prosjektets PHD- og MA-studenter.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

 • Doktorgrad i historie med tema innenfor perioden etter 1840
 • Ha arbeidet med sosial-, kultur- eller miljøhistoriske perspektiver
 • Erfaring med arbeid med historisk primærmateriale av ulike typer
 • Prosjektbeskrivelse på tre sider som utkast til diskusjon av eget delprosjekt
 • Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen

Arbeidsspråket i forskergruppen er skandinavisk og engelsk. Den som ansettes må beherske skandinavisk og/eller engelsk flytende, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene.

Det vil bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og dens relevans i forhold til det aktuelle forskningsprosjektet ved fakultetet.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, engasjement og fleksibilitet
 • Motivasjon for å bidra til resultater, helhet, utvikling og fremdrift innenfor det samlede forskningsprosjektet
 • Vilje og evne til å bidra til å utvikle forskerkompetansen til forskergruppens øvrige medlemmer
 • Evne til å tilegne seg og anvende relevante teoretiske perspektiver
 • God formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • deltakelse i en innovativ og engasjert internasjonal forskningsgruppe
 • mentorering av prosjektleder i forhold kompetanseoppbygging og kvalifisering i stillingen som postdoktor
 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 553 500 – 574 700 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • liste over publikasjoner
 • doktorgradsavhandlingen
 • eventuelt maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • en beskrivelse av søkerens forskningsinteresse, bakgrunn for problemstillingen søkeren ønsker å arbeide med, og relevans for den utlyste stilling. Det bør være med en kort oversikt over aktuell forskning angående design av oppgaver og aktuelle problemstillinger for forskning
 • prosjektbeskrivelse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 08.06.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor May-Brith Ohman Nielsen, tlf. 004738142038, mobil 004797527220, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS