LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førstekonsulent - Senter for e-helse

Søknadsfrist: 28.09.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Senter for e-helse, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Senter for e-helse er et av de prioriterte forskningssentrene ved UiA. Vårt mål er å utvikle tverrfaglig kunnskap og brukervennlige løsninger i samarbeid med brukere, helsetjenesten og næringslivet (nasjonalt og internasjonalt). Vi vil bidra til at fremtidens digitale helsetjenester blir; tilgjengelige, inkluderende, nyttige, lønnsomme og forsvarlige. Dette gjør vi gjennom en samskapingsprosess.

Senteret er tilknyttet Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Førstekonsulenten vil jobbe sammen med faglig og administrativ leder og sammen med disse ha ansvar for den daglige driften av senteret. Den daglige driften innebærer blant annet å koordinere arbeidet innen de tematiske områdene og i prosjektene, samt legge til rette for samspillet mellom prosjektene og samarbeidspartnere. Hovedarbeidssted vil være i Grimstad.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har ca. 160 årsverk og er lokalisert i Kristiansand og Grimstad.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert person som kan jobbe administrativt med forskning og delta aktivt i oppbyggingen av senteret.

Stillingens arbeidsområder vil blant annet være innenfor:

 • Administrativ støtte generelt
 • Oppfølging
  • Søknader og prosjekter
  • KPI (key perfomance indicators)
  • Sentermøter
 • Formidling og kommunikasjon, bl.a. nettside
 • Organisere møter, besøk, seminar, konferanser og omvisninger
 • Bestillinger
 • Møteinnkallinger, referater, dokument organisering og oppfølging
 • Arkivering og systematisering av søknader og dokumenter
 • Oppfølging av stillingsutlysninger, ansettelser og oppstartsmøter
 • Koordinering og booking av laboratorier og utstyr i i4Helse-bygget

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på bachelornivå
 • relevant arbeidserfaring
 • gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • kunne jobbe selvstendig og i team og ha gode samarbeidsevner

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra universitet og/eller høyskolesektoren
 • kjennskap til forskning / forskningsadministrasjon
 • kjennskap/erfaring fra helsesektoren
 • beherske bruk av IKT-verktøy (administrative systemer)

Personlige egenskaper

 • fleksibel, selvstendig og systematisk
 • gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid
 • serviceinnstilt og proaktiv
 • ønske om å bidra til et positivt og spennende arbeidsmiljø.

Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103 kode 1408 førstekonsulent, lønn kr. 475 800 – 524 900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 28. september 2021.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Administrativ leder Ragni MacQueen Leifson, tlf. 37 23 30 78 / 924 35 447, e-post [email protected]
 • Fakultetsdirektør Veslemøy Rabe, telefon 37 23 37 45 / 918 73 590, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS