LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Instituttleder ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk

Søknadsfrist: 30.09.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 4-årig 100 % åremålsstilling som instituttleder med tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 115 ansatte. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for visuelle og sceniske fag og Institutt for rytmisk musikk. Se Fakultet for kunstfag.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr bachelor- og masterutdanning i utøvende klassisk musikk, årsstudier i musikk og EVU tilbud. I tillegg tilbyr instituttet en rekke emner innenfor lærerutdanningene.

Instituttets FoU-aktiviteter er knyttet til forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid. Under navnet Kunst i kontekst (KiK) har fakultetet etablert et forskningsmiljø som fokuserer på kontekstforankrede og tverrfaglige perspektiver. Instituttet bidrar til fakultetets FoU-plattform KiK–Kunst i kontekst, ph.d.- spesialiseringen Kunst i kontekst, samt i det kommende ph.d.- programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

I dag har instituttet de fleste av sine forskere på fakultetets FoU-plattform KiK–Kunst i kontekst.

Arbeidsoppgaver

Instituttleders ansvar og oppgaver omfatter generell faglig ledelse, utdanningsledelse og forskningsledelse.

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige instituttlederne ved fakultetet. Ledergruppen har et samlet ansvar for at universitetets og fakultetets faglige og strategiske mål blir fulgt opp.

Instituttlederen har ansvar for utvikling av nye fagområder, arbeidsformer og stimulerer til forskningsaktivitet. Vedkommende må ha gode evner til å gjennomføre fakultetets og universitetets strategi, samt utvikle og gjennomføre tiltakene i fakultetets ulike handlingsplaner.

Vedkommende må kunne ta vare på og utvikle den tette kontakten med kulturlivet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle prosjekter som genererer eksterne inntekter til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar: Instruks for instituttlederstillingen

Nødvendige kvalifikasjoner

 • vitenskapelig og/eller kunstnerisk kompetanse på høyt nivå
 • erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger
 • erfaring fra arbeid med strategi
 • erfaring fra arbeid med økonomi
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og den som tilsettes må beherske norsk/et annet skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • undervisningserfaring fra UH-sektoren.
 • utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor klassisk musikk og/eller musikkpedagogikk.
 • god kjennskap til utøvende og pedagogiske studier i klassisk musikk og/eller musikkpedagogikk.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper knyttet til samarbeid og evne til å se muligheter, motivere ansatte og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig. Stillingen krever gode lederegenskaper, evne til strategisk tenking og god økonomiforståelse. Gode resultater fra arbeidsmiljøutvikling vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475 Instituttleder kr. 752 800 – 850 000 brutto pr. år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for stillingen, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen, og den omfatter generell faglig ledelse, utdannings- og forskningsledelse. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 30.09.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål vedrørende søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS