LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis i systemutvikling

Søknadsfrist: 07.08.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis i systemutvikling, tilknyttet Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Stillingen er lokalisert på Campus Grimstad. Oppstart er så snart som mulig eller etter avtale med fakultetet.

Institutt for IKT har tre store og aktive forskningsgrupper innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, inkludert 12 professorer, 25 førsteamanuensis/adjunkter og ca. 30 stipendiater på ph.d.-programmet i IKT. Instituttet driver med anvendt forskning med særlig fokus på IKT og krisehåndtering, kunstig intelligens, e-læring og e-helse. Instituttet har ledet en rekke store forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd, EUs forskningsprogrammer FP7 og H2020 samt nasjonal og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning på bachelor-, master- og PhD-nivå innenfor instituttets programmer
 • Forskning og utvikling, publisering, og prosjektsøknader/ekstern finansiering

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Mastergrad og ph.d.-grad innen relevant fagområde

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Ønskede kvalifikasjoner

Følgende kvalifikasjoner er ønsket og vil bli brukt i rangeringen av kandidatene:

 • Forskning innen modellering og UML eller SysML
 • Erfaring fra ett eller flere av følgende områder:
  • Domenespesifikke språk
  • Modelldrevet utvikling
  • Informasjonsmodellering
  • Metamodellering
  • Hardware-software co-design
  • Databasemodellering
  • Kunnskapsrepresentasjon

Personlige egenskaper

Personlig egnethet, gode samarbeidsevner, oppfinnsomhet og en proaktiv tilnærming vil bli vektlagt i evalueringen samt relevant praktisk erfaring. Søkeren forventes å bidra til et aktivt forskningsmiljø som fremmer personlig og faglig vekst. Stillingen stiller store krav til søkerens evne til selvstendig målrettet arbeid, konsentrasjonsevne og sans for detaljer.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 615 000 – 715 900 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10 eller 15)
 • Ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 07.08.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS