Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis i filosofi

Søknadsfrist: 18.06.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i filosofi tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for religion, filosofi og historie har 45 ansatte i vitenskapelige stillinger og omtrent 500 studenter på flere studieprogram, innen religion, filosofi og historie. Instituttet vektlegger tverrfaglig samarbeid og tilbyr studier på BA-, MA-, og Ph.D.-nivå. Vi har for tiden fem fast ansatte med doktorgrad i filosofi med spesialkompetanse innen etikk, teknologiens filosofi, vitenskapsfilosofi, religionsfilosofi, metafysikk, filosofihistorie og sosialfilosofi. Instituttet har i tillegg flere Ph.D.- kandidater, faste ansatte innen anvendt etikk, samt tverrfaglige forskningsgrupper i både etikk og teknologiens filosofi. Instituttet gir et årsstudium i filosofi, en bachelorgrad i anvendt filosofi, samt en mastergrad med mulighet for spesialisering innen filosofi, i tillegg til ex.phil. og ex.fac. Høsten 2020 åpner fakultetet også opp et nytt interdisiplinært masterprogram som inkluderer undervisning i filosofi/etikk i forhold til teknologi (teknologiens filosofi).

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer forskning samt undervisning og veiledning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, inkludert exphil og exfac. Den som tilsettes må påregne å undervise i emner som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt å ta på seg administrativt arbeid knyttet til filosofiprogrammet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må ha dokorgrad/ph.d i filosofi eller tilsvarende. I vurderingen av FoU-arbeid vektlegges primært arbeider fra de siste fem årene.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

https://www.uia.no/om-uia/aa-jobbe-ved-uia/ansettelsesprosessen/kriterier-for-ansattes-utdanningsfaglige-kompetanse

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Den som ansettes må også kunne undervise på engelsk. Kandidaten må påregne å delta aktivt i instituttets daglige drift (inkludert ledelse, møter, undervisning og sensur) og må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk fra og med tiltredelsesdato.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med kompetanse innen feminisme, estetikk, eksistensialisme, fenomenologi, moderne filosofihistorie og/eller generell praktisk filosofi.

Undervisnings- og ledelseserfaring fra relevante studieprogrammer i høyere utdanning vil også bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • Egnethet for stillingen
 • Samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Stor arbeidskapasitet
 • Organisatoriske evner og evnen til å arbeide systematisk og målrettet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 594.400 – 667.200 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 5)
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 18.06.20

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorådgiver HR Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94 mobil 951 83 570 e-post [email protected]

Søk stillingen