LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i kroppsøving

Søknadsfrist: 12.09.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig inntil to faste 100 % stillinger som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i kroppsøving. Stillingene er tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, syv masterprogrammer og et PhD-program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. Instituttet er tungt inne i lærerutdanningen i GLU kroppsøving, lektorutdanningen i idrett, samt BLU og PPU. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder, og instituttet har disse forskningsgruppene: PaHLS: Physical Activity and Health across the LifeSpan, ROPE: Research in Outdoor- and Physical Education og SPADE: Sports Perfomance and Athlete Development Environments.

Arbeidsoppgaver

Den/de som tilsettes skal involveres i undervisning på grunnskolelærerutdanningen (GLU) og fordypningen i kroppsøving, inkludert masterprogrammet, lektorutdanning i idrettsfag og eventuelt vår praktisk-pedagogiske utdanning. Vedkommende skal hovedsakelig undervise i kroppsøvingsdidaktiske emner. Undervisning i andre idrettsrelaterte emner eller på barnehagelærerutdanningen kan også være aktuelt. Veiledning av masterstudenter på GLU kroppsøving må påberegnes. Den som tilsettes forventes å starte opp, planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter med skolen som arena og kroppsøving som hovedforskningsfelt.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller hovedfag i kroppøving eller idrettsvitenskap
 • PhD eller tilsvarende kompetanse i idrettsvitenskap, kroppsøving eller utdanningsvitenskap
 • Erfaring fra forskningsprosjekter med barn og unge og/eller skolen som arena
 • Undervisnings- og veiledererfaring fra høgskole/universitet

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis og professor har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som dosent/førstelektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket er norsk, men det kreves at den som tilsettes, i tillegg til norsk, behersker engelsk, skriftlig og muntlig.

Fakultetet har veileder for sakkyndig komitee for søkere til stilling som førsteamanuensis/professor og førstelektor/dosent.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra undervisning i praktiske idretter/aktivitetslære som ballspill, turn/parkour, skøyter, innebandy, dans, klatring og/eller seiling
 • Erfaring fra arbeid som lærer (fortrinnsvis som kroppsøvings- eller idrettslærer) i grunn- og/eller videregående skole
 • Kompetanse om og/eller erfaring med ulike undervisningsmodeller
 • Veiledererfaring på masternivå

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • Evnen til å tenke nytt og kreativt

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, kode 1013 professor, kr 691 400 - 813 400 brutto pr år, kode 1532 dosent kr 691 400 - 813 400 brutto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 - 667 200 brutto pr år og kode 1198 førstelektor kr 552 800 - 667 200 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • Beskrivelse av masteroppgave (ev. hovedfag) og eventuelt doktorgradsavhandlingens tematikk/forskningsfokus
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 12. september 2022.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Sveinung Berntsen, tlf. 38 14 10 45, mobil 90 98 97 65, e-post [email protected]
 • Førsteamaunensis Hilde Lohne Seiler, tlf. 38 14 12 89, mobil 96 51 79 80, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Turid Ervik, tlf. 37 23 37 71, mobil 909 43 527, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS