Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor / Dosent / Førsteamanuensis / Førstelektor / Universitetslektor innen arealplanlegging

Søknadsfrist: 20.08.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast 100 % stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor innen arealplanlegging, tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for ingeniørvitenskap har ca. 100 ansatte i vitenskapelige og tekniske stillinger. Stillingen vil bli tillagt faggruppe for bygg. Det drives variert forskning inne alle faggruppene mekatronikk, fornybar energi, bygg og industriell økonomi, og vi ønsker også velkommen tverrfaglige prosjekter innen instituttet eller mot andre fagmiljø. Vi har mye internasjonalt samarbeid, og særlig tett og godt samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter i regionen, både innen forskning og undervisning. Bedriftene bidrar med oppdrag, kompetanse og ressurser.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal dekke instituttets behov for undervisning, veiledning og forskning innen teknisk planlegging, med hovedfokus på arealplanlegging. Vi søker en ny kollega med ingeniørutdannelse minst på masternivå, og helst med praktisk erfaring fra arbeid med arealplanlegging. Tilleggskompetanse innen veiprosjektering vil bli tillagt vekt. Kommunikasjonsspråket er norsk. Det kreves derfor gode ferdigheter i skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk eller et annet skandinavisk språk. Det kreves også gode engelskkunnskaper.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som dosent/førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Det forventes at den som ansettes er eller tar sikte på å bli aktiv forsker, og at vedkommende vil bidra både i pågående forskningsprosjekter og med å definere og etablere nye prosjekter. I tillegg forventes en god kollega med gode samarbeidsevner som bidrar til faglige institusjonsbyggende oppgaver i samvirke med øvrig fagmiljø.

Det kreves relevant utdanning på masternivå eller høyere i henhold til beskrivelse av stillingen.

Arbeidsspråket ved Universitet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves også gode engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Analytiske evner
 • Evne til å arbeide målrettet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Ved rangering av søkere vil det legges vekt på søkernes kompetanse og spesialisering i forhold til beskrivelsen over og instituttets behov.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr. 627 700-934 800 brutto pr. år, kode 1532 dosent, kr. 627 700-934 800 brutto pr. år, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 552 800-667 200 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 552 800-667 200 brutto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor kr. 504 700-605 500 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • Ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Ev. annen relevant dokumentasjon

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 20.08.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen