LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i ernæring

Søknadsfrist: 28.09.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i ernæring i ett år fra ansettelse. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse. Hovedarbeidssted er Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Denne stillingen er knyttet til Institutt for ernæring og folkehelse.

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et ph.d.-program på fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har også tre forskningssentre¸ Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes må kunne undervise og veilede i ernæringsrelaterte emner på aktuelle studieprogram i fakultetets studieportefølje. Dette omfatter spesielt bachelorprogrammet i samfunnsrettet ernæringsarbeid, masterprogrammet i mat og helse og masterprogrammet i folkehelsevitenskap.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • ernæringsutdanning på masternivå (human ernæring eller klinisk ernæring eller tilsvarende)
 • erfaring fra undervisning og forskning innenfor ernæringsfeltet
 • god kommunikasjons- og formidlingsevne skriftlig og muntlig

Den som ansettes må beherske engelsk muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Fakultetet har veileder for sakkyndig komite for søkere til stilling som førsteamanuensis/ førstelektor.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som ansettes har doktorgrad eller tilsvarende nivå innenfor relevant fagområde, men også kandidater uten doktorgrad oppfordres til å søke.

Erfaring fra undervisning og veiledning i universitets- og høgskolesektoren vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 604 700 – 690 300 bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 604 700 – 690 300 kode 1009 universitetslektor, kr. 560 700 – 626 100 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over eventuelle publikasjoner
 • eventuell doktorgradsavhandling
 • evt. profileringssøknad ved søknad om vurdering av førstelektorkompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist 28.09.22.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stilling:

 • Instituttleder Anne Selvik Ask, tlf. 38 14 12 82, mobil: 908 48 942, e-post [email protected]
 • Leder for toppforskningssenteret Nina C. Øverby, tlf. 38 14 13 24, mobil 992 52 012, e-post [email protected]
 • Studieprogramleder for bachelorprogrammet i Samfunnsrettet ernæringsarbeid Elisabet R. Hillesund, tlf. 38 14 12 85, mobil 482 16 988, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS