LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 01.11.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig inntil to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk tilknyttet Institutt for pedagogikk. Instituttet er lokalisert på Campus Kristiansand, men enkelte arbeidsoppgaver kan være lagt til Campus Grimstad. Tiltredelsestidspunkt etter avtale med fakultetet.

Instituttet har for tiden ca. 65 ansatte i vitenskapelige stillinger og 14 ph.d.-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets Ph.D.-program.

Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet ved UiA er tilknyttet Institutt for pedagogikk. I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud innen lærerutdanningene som for eksempel praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU) og yrkesfag (PPU-Y), grunnskolelærerutdanning (GLU), barnehagelærerutdanning (BLU/ABLU), tospråklig bachelor og Comparative Education, samt master i barnehagekunnskap. Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner på campus, samt desentraliserte skole- og regional barnehageutvikling.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få sine primære undervisningsoppgaver på studier innenfor bachelor- og master i spesialpedagogikk, samt innen spesialpedagogiske emner i lærerutdanningen. Vedkommende vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må derfor regne med å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder ved UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

• Vitenskapelig kompetanse på minimum hovedfag/masternivå, med fortrinnsvis doktorgradsnivå i spesialpedagogikk eller tilsvarende. Dersom søkeren har utdanning innenfor andre fag enn spesialpedagogikk, må søkeren gjøre rede for hvordan utdanningen er relevant for tilsetting i spesialpedagogikk.

• For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

• Basiskompetanse i pedagogisk formidling og undervisning (Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må i løpet av to år gjennomføre kurs i universitetspedagogikk).

• Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig fra første arbeidsdag. Den må også beherske engelsk flytende muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som tilsettes har:

• Internasjonal vitenskapelig produksjon innenfor temaer som er relevante for stillingen, med særlig vekt på nyere publiseringer

• Erfaring fra eksternt finansierte FoU-prosjekter (f.eks. NFR)

• Forskning- og/eller arbeidserfaring innenfor det norske utdanningssystemet

• Erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i grunnskole og/eller videregående skole, eventuelt har erfaring fra hjelpeapparatet tilknyttet disse (f.eks. PPT, HABU, NAV).

• Undervisnings- og veiledningserfaring fra høgskole/universitet, fortrinnsvis innenfor utdanninger i spesialpedagogikk, barnehagelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning

• Digital kompetanse innen formidling og undervisning

• For søkere uten forskerutdanning vil det legges vekt på tydelige ambisjoner og realistiske planer om å involvere seg i forskning.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

• Samarbeidsevner

• Kommunikasjonsevner

• Organisatoriske evner og selvstendighet

• Evne til å arbeide systematisk og målrettet

• Evne til å ta initiativ

• Fleksibilitet

Vi tilbyr

• Varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

• En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

• Et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid

• Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

• Medlemskap i Statens pensjonskasse•

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr 626 100 - 702 100 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 563 900- kr 650 300 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller "hull i CV-en».

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven §25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". Følgende må lastes opp elektronisk:

• CV

• publikasjonsliste

• attester og vitnemål

• inntil 10 vitenskapelige arbeider (inkludert master/hovedfagsoppgave, eventuelt doktorgradsavhandling)

• dokumentasjon av didaktisk og annet relevant arbeid

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom den mangler vedlegg. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk, eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.11.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

• Instituttleder Inger Marie Dalehefte, mobil 904 17 888 e-post: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

• Seniorrådgiver, personal Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, mobil 951 83 570, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS