LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Bibliotekar med fokus fjernlån og katalogisering

Søknadsfrist: 12.04.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som spesialbibliotekar / bibliotekar fra 01.08.24. Stillingen er knyttet til Universitetsbiblioteket, og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetsbiblioteket skal fremme læring, forskning og samskaping ved å samle, formidle og tilgjengeliggjøre informasjon som er kvalitetssikret, relevant og aktuell for forskning og undervisning ved Universitet i Agder.

Universitetsbiblioteket er en del av Forsknings- og innovasjonsavdelingen, som er sentral for å utvikle og gjennomføre universitetets strategi innenfor forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon. Avdelingen har bl.a. ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning, prosjektutvikling, forskningsetikk, IPR, personvern og forskerutdanning. Avdelingen samarbeider tett med ledelsen, fakultetene, andre enheter ved UiA, og med offentlig og private regionale aktører. Den som tilsettes vil inngå i team med kollegaer i universitetsbiblioteket og på tvers i avdelingen.

Universitetsbiblioteket har for tiden 27 årsverk fordelt mellom Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Forsknings- og innovasjonsavdelingen utgjør for tiden 65 ansatte.

Den som ansettes skal jobbe i to av bibliotekets team, med oppgaver med fokus på publikumsarbeid i Team Lån (60%) og oppgaver knyttet til Team Samlingsutvikling (40%).

Arbeidsoppgaver

 • Fjernlån, bestillinger som kommer til oss og bestillinger vi sender ut til andre bibliotek
 • Ta imot henvendelser fra bibliotekets brukere på e-post og telefon
 • Bistå bibliotekets førstelinjetjeneste; UiA Hjelp
 • Katalogisering og klassifisering av samlingen
 • Generelt prosjekt- og utviklingsarbeid

Oppgaver kan ellers bli tillagt etter behov og kvalifikasjoner.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsfag. Dokumentert realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra biblioteksektoren
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Gode ikt-kunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med fjernlån
 • Erfaring med katalogisering- og klassifiseringsarbeid
 • Kjennskap til søking i bibliotekbaser 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Empati med ulike brukergrupper og ønske om å yte god service
 • Evne til samarbeid i team og fleksibilitet
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert, samt være fleksibel og initiativrik
 • God gjennomføringsevne og resultatorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, kode 1410 Bibliotekar eller 1515 Spesialbibliotekar, kr. 530 000 – 600 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 12.04.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen og rekrutteringsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS