LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Navngitt veterinær

Søknadsfrist: 30.05.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 20% stilling som navngitt veterinær med tiltredelse 01.01.2024. Det kan bli aktuelt med en midlertidig høyere stillingsprosent. Stillingen er knyttet til faggruppe psykologi ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap, og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD-program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud.

Ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap opprettes det nå et nytt miljø for nevrovitenskap med tilknyttet dyreavdeling (mus). Her er det mulighet til å bli med å forme et spennende miljø helt fra starten! Dyreavdelingen skal stå klar i høst, og vi venter å få inn de første dyrene i januar neste år. I de første årene vil dyreavdelingen kun dekke behovet til én enkelt lab. Den navngitte veterinæren har ansvar og oppgaver som spesifisert i mattilsynet. Det innebærer å gi råd om dyrenes velferd og behandling, og å avgjøre spørsmål om eventuell gjenbruk eller omplassering av dyr. Den navngitte veterinæren vil også bidra med reseptbelagte medikamenter og bistå ved behov for behandling av dyr. Den navngitte veterinæren vil tiltre som PMSK (Personell med særskilt kontrollansvar) for avdelingen sammen med vår dyrepleier, være en del av det lokale dyrevelferdsutvalget, samt bistå med opplæring. Ved eventuell større stillingsprosent vil oppgavene i tillegg kunne inkludere daglig drift av dyrelaben, og det vil også være noe forskningsaktivitet. Andre lab-relaterte oppgaver kan bli tildelt ved behov og kapasitet. Den navngitte veterinæren må ikke ha kaniner eller gnagere som kjæledyr, og ved annen stilling i klinikk er det krav om 24 timers karantene og hårvask etter behandling av kaniner og gnagere.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning
 • Tilsyn av velferd og prosedyrer
 • Behandling av dyr ved behov
 • Generell opplæring av nyansatte og studenter
 • Rolle som PMSK og deltakelse i det lokale dyrevelferdsutvalget
 • Andre tekniske og administrative oppgaver ved behov

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Utdanning som veterinær (studenter som er i sluttfasen av utdannelsen vil også vurderes).
 • Kurs i forsøksdyrlære (CAREiN). Kurset må være godkjent før oppstart i stilling i januar 2024

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra laboratorium med dyreforskning
 • Erfaring fra arbeid med smågnagere
 • Evne til å arbeide selvstendig samt til å samarbeide
 • Gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Godt håndlag med dyr
 • Interesse for forskning
 • Fleksibel og kreativ
 • Løsningsorientert holdning

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Mulighet for faglig oppdatering
 • Mulighet til å bidra i forskning som kan bedre velferden til forsøksdyr internasjonalt
 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90301, kode 1085 avdelingsingeniør, kr 550 000 – 680 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 30.05.2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS