LEDIG STILLING VED NORSK ROMSENTER

Seniorrådgiver - romtransport og raketteknologi

Søknadsfrist: 04.10.2021

Vil du jobbe med romfart, med fagansvar for romtransport og raketteknologi?

Norge er medlem i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og har siden 90-tallet bidratt med industrielle leveranser til rakettsystemer utviklet av internasjonale aktører, spesielt de europeiske bærerakettene Ariane 5 og 6 og Vega C og E. Norske aktører utvikler også innovativ teknologi for fremtidens rakettsystemer.

Nasjonalt bygges en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya, og Regjeringen bevilget sommeren 2020 365 millioner kroner til utvikling av denne basen, som vil sette Norge enda tydeligere på kartet innen internasjonal romvirksomhet. Oppskytningsbasen utvikles av Andøya Space Orbital, i samarbeid med industri og myndigheter.

Som del av vår rolle som delegasjon i ESA og romfaglig rådgiver for myndighetsaktører og romnæringen, søker vi en kompetent fagperson som kan lede våre aktiviteter knyttet til romtransport.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Fagansvarlig og hoveddelegat i ESAs programstyre for romtransport.
 • Evaluere og følge opp virkemidler i ESA og EU relatert til utvikling av romtransporttjenester.
 • Kontaktpunkt for eksisterende og nye norske industriaktører som utvikler raketteknologi eller tjenester knyttet til romtransport.
 • Faglig rådgiver til offentlige myndighetsaktører og romnæringen. I noen grad faglig bistand til Andøya Space i etableringen av base for satellittoppskytning.
 • Tilrettelegge og implementere internasjonalt samarbeid og næringsutvikling relatert til romtransport.
 • Bidra i arbeidet med å utarbeide tillatelser og tilsyn ifm oppskytning av satellitter fra Andøya, i samarbeid med Luftfartstilsynet.
 • Delta i behandling av søknader om oppskytningstillatelse og dialog med rakettleverandører og Andøya Space ifm søknadsprosessen.
 • Bidrag inn mot andre relevante fagområder etter behov, relatert til næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur.
 • Behandle søknader om nasjonale følgemidler for teknologiutvikling.

Utdanning og erfaring

 • Relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning på masternivå.
 • Kompetanse innen romteknologi og -systemer, helst innen fagområder relevante i forhold til utvikling og operasjon av romtransport-systemer og bæreraketter.
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid og delegatvirksomhet i internasjonale organisasjoner vil være en fordel.
 • Kunnskap om norsk og internasjonal romvirksomhet og internasjonalt arbeid innen romsektoren vil være en fordel.
 • Erfaring fra ledelse/koordinering av faggrupper og prosjekter vil være en fordel.

Personlig egenskaper

 • Strukturert, analytisk og kreativ
 • Relasjonsbygger
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig
 • Initiativrik og selvstendig, og samtidig være en god lagspiller

Arbeidsspråket er hovedsakelig norsk, men søkeren må ha svært god formuleringsevne også på engelsk, både muntlig og skriftlig. Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring, oppfordres til å søke.

Norsk Romsenter kan tilby:

 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • Sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo og mulighet for noe hjemmekontor
 • Gode kolleger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ med en årslønn på 750.000 – 950.000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsdirektør Jon Harr på tlf 906 41 665 eller
 • Personalansvarlig Elin Stange Heikvam på tlf 911 24 082

Søk her.

Søknadsfrist 04.oktober.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS