LEDIG STILLING VED NMBU

Faggruppeledere ved Institutt for plantevitenskap (IPV)

Søknadsfrist: 12.12.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens mat- og bioproduksjon gjennom undervisning og forskning innen biologi og bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner. Fakultetet er organisert i ni faggrupper: genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, agroøkologi, genetikk og planteforedling, plantevern og matplanter, plantebiologi og bioteknologi.

Fakultetet har syv større og mindre forskningssentre og laboratorier, herunder et Senter for fremragende innovasjon (SFI), Foods of Norway. Fakultetet har ansvar for bachelor og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences. Fakultetet har ansvar for ph.d.-program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden ca. 690 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 240 ansatte, og har egen fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Fakultet for Biovitenskap gjennomfører en internutlysning av stillingene som faggruppeledere for faggruppene innenfor Institutt for plantevitenskap, IPV.

IPVs to faggrupper er:

 • Plantekultur
 • Hagebruk

Arbeidsoppgaver

Faggruppeleder deltar aktivt i instituttets- og i dekanens ledergruppe og i strategiske og operative diskusjoner ved fakultetet. Faggruppeleder rapporterer til instituttleder. Rollen som faggruppeleder vil i tid utgjøre 30% stilling. Funksjonsperiode er 4 år. Ved oppnevning stilles det krav til faggruppelederens lederegenskaper.

Faggruppeleder skal:

 • Bidra til å utvikle seksjonens faglige strategier i tråd med fakultetets strategiske plan
 • Initiere gode prosesser for koordinering og utvikling av undervisningsporteføljen i faggruppa
 • Ha oversikt over prosjektsøknader og bidra til koordinering og samarbeid om søknader fra faggruppen
 • Bidra til informasjon, åpenhet og kommunikasjon, blant annet gjennom regelmessige faggruppemøter
 • Ha budsjettansvar for driftsmidler tildelt faggruppen over fakultetets budsjett
 • Ha personalansvar for de ansatte i faggruppen
 • Motivere og veilede medarbeidere
 • Lede innstillingsutvalget for stipendiater og postdoktorer
 • Det er dedikerte ressurser fra fakultetets administrasjon som vil bistå i arbeidet med å
 • rekruttere nye medarbeidere innen faggruppen
 • følge opp sykefravær, ferie og øvrige personal- og HMS-saker i henhold til NMBUs personal-, leder- og HMS-håndbok.
 • Følge opp prosjektsøknader, inkludert rådgivende og administrativ støtte
 • Økonomisk oppfølging

Kompetanse

Søkere må være ansatt i vitenskapelig stilling ved fakultetet i min. 80 % stilling med ansettelsesavtale gjeldende for hele funksjonsperioden.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Godtgjøring skjer i henhold til særavtale om godtgjøring av valgte og oppnevnte ledere, jf. pkt. 4.c3. i gjeldende avtale fra 2018.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 12.12.2022

Søknaden vedlegges en beskrivelse av motivasjon for å søke stillingen. Eventuelle spørsmål kan rettes til dekan.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS