Ledig stilling ved NIVA

Forskningsassistent - Seksjon for vann og samfunn

Søknadsfrist: 16.08.2020

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVA-gruppen har omlag 400 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) rekrutterer en forskningsassistent (engasjement - 2 år) med en sterk profil innen relevante samfunnsfag og innen kvalitative metoder. Stillingen er i NIVAs seksjon for Vann og samfunn bestående av rundt 15 forskere med bakgrunn primært i samfunnsfag og økonomi, hvor sentrale forskningstemaer er klimaendringer og tilpasning, ferskvannsutfordringer inkludert urban vannforvaltning, marin styring, miljø- og bioøkonomi, evaluering av økosystemtjenester; innovasjon i privat og offentlig sektor, og deltakende prosesser for involvering av interessenter. Vi jobber nasjonalt og internasjonalt, fra lokalt til globalt nivå, og merker en økende interesse for våre kompetanser på alle nivåer. I tillegg til typiske forskningsprosjekter gjennomfører vi også kunnskapsprosjekter som støtter kapasitetsbygging, forretningsutvikling og innovasjonsutvikling for offentlig og privat sektor.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå forskere i NIVAs seksjon for vann og samfunn med gjennomføring av forskningsprosjekter; oftest knyttet til forskning i Norge og Europa
 • Bistå med arrangementer og workshops
 • Bistå i prosjektadministrasjon, rapportskriving og -redigering
 • Lage og vedlikeholde prosjektnettsider og annet kommunikasjonsmateriale
 • Bidra i datainnsamling, litteraturstudier og gjennomføring av forskningsaktiviteter

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen samfunnsvitenskap i en eller flere av følgende fagområder: geografi, sosiologi, statsvitenskap, naturressursforvaltning, tverrfaglige miljøstudier og lignende fagfelt
 • Erfaring eller sterk interesse for miljø- og vannforvaltning, gjerne knyttet til norsk/nordisk/EU kontekst
 • Ferdigheter og erfaring med kvalitative forskningsmetoder, som litteraturstudier, policy-analyse og deltagende forskningsmetodikk
 • God mestring av norsk og engelsk, skriftlig og muntlig er påkrevet

Personlige egenskaper

Vi søker en sosial, systematisk og uavhengig person som liker å jobbe i et dynamisk arbeidsmiljø. Du må gjerne være vant med å jobbe på tvers av fagdisipliner, være åpen for nye perspektiver, og ha evne til å håndtere utfordrende oppgaver under tidspress.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og inspirerende oppgaver ved Norges ledende vannforskningsinstitutt med en bred prosjektportefølje og et omfattende internasjonalt kontaktnettverk.
 • Hovedkontor ved Forskningsparken ( rett ved universitetet i Oslo).
 • Stimulerende, internasjonalt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere.
 • Konkurransedyktige forhold og lønn, pensjonsordninger og forsikringsytelse.

Webcruiter-ID: 4262589752

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Sindre Langaas (Forskningsleder), 982 27 747