Spennende jobbmulighet i Teknologiavdelingen og Fagfeltet logistikk og innovasjon ved Transportøkonomisk institutt!

Forsker / seniorrådgiver – logistikk og innovasjon

Søknadsfrist: 07.10.2020

Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte.


Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

Vil du bli en del av Norges fremste forskningsmiljø innen mobilitet og transport?

Med en betydelig vekst de siste årene som følge av stor etterspørsel etter vår forskning utvider vi staben og søker etter erfaren forsker/seniorrådgiver til fagfeltet logistikk og innovasjon ved TØIs avdeling for teknologi.

Om Teknologiavdelingen og fagfeltet logistikk og innovasjon

Fagfeltet logistikk og innovasjon er med på å utvikle innovative og fremtidsrettede logistikkløsninger som bidrar til å løse klimautfordringer, skape bedre bymiljø og gi bærekraftige forretningsmodeller. Vi forsker på hvordan samfunns- og teknologiutviklingen påvirker varetransport og logistikk og hvordan nye logistikkløsninger påvirker klima, miljø, byliv og effektivitet. Samarbeidspartnere er næringslivet, staten og kommuner. Vi er bl.a. involvert i pilotprosjekter med uttesting av lastesykler og andre små elektriske kjøretøy i bydistribusjon, hjemleveringsløsninger for netthandel og logistikkløsninger for gjenbruk av byggematerialer. Les mer om oss og prosjektene våre her.

Teknologiavdelingen består i dag av 17 medarbeidere med variert faglig bakgrunn, blant annet teknologer, økonomer og samfunnsvitere. Vi samarbeider med offentlige aktører og næringsliv for å utvikle ny kunnskap om innovasjon og teknologi i transportsektoren. Vi ser blant annet på miljøbelastninger og effekter på klima, transporteffektivitet og samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Prosjektene våre er ofte tverrfaglige.

Vi søker

En forsker/seniorrådgiver med utdannelse på master- eller doktorgradsnivå og noen års arbeidserfaring:

  • som kan styrke vår kompetanse og kapasitet innen temaer som bylogistikk, netthandel, hjemlevering, byterminaler, automatiserte godskjøretøy og lette elektriske godskjøretøy.
  • flere ulike fagbakgrunner er aktuelle, for eksempel logistikk (supply chain management), innovasjon, bedriftsøkonomi eller realfag
  • som ønsker å bidra i innovasjonsprosesser, hvor utvikling, testing og implementering av nye logistikkløsninger står sentralt
  • som har erfaring fra FoU-prosjekter i samarbeid med næringslivsaktører, offentlige myndigheter og forskningsmiljøer

Faglig talent, engasjement, godt humør og kreativitet vil bli tillagt stor vekt i tillegg til faglige kvalifikasjoner. Evne til å kunne arbeide selvstendig er en forutsetning, men det er også viktig å kunne samarbeide i tverrfaglige team eksternt og internt, og å kunne sette seg inn i nye fagområder og problemstillinger. Arbeid med prosjektsøknader og tilbud er en viktig del av hverdagen også for nyansatte forskere og rådgivere. Dette gir den enkelte mulighet til å påvirke prosjekter i ønsket faglig retning.

Vi legger stor vekt på formidling av forskningen på norske og internasjonale konferanser, i forskningsrapporter, vitenskapelige og populærvitenskapelige fagblader og til ulike medier. Alle våre forskningsprosjekter rapporteres skriftlig, på norsk eller engelsk. Gode formidlingsevner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, er derfor viktig.

Vi tilbyr

  • muligheter for å ta en aktiv rolle i utvikling av prosjekter, fagfeltet og faggruppens strategi, i samarbeid med kollegaer og oppdragsgivere
  • arbeidsoppgaver knyttet til forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter med mål om å bidra til å løse samfunnsutfordringer og som gir god kontakt med oppdragsgivere og samarbeidspartnere
  • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
  • mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter
  • merritterende forskningsvirksomhet gir kvalifisering innenfor instituttets kompetanseorientert stillings- og lønnssystem
  • konkurransedyktige betingelser mht lønn og pensjon

TØI er et institutt for oppdragsforskning og er Norges største transportforskingsmiljø med ca. 110 ansatte. Vi har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte mest mulig gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Stillingen er fast med 6 måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte:

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 7. oktober 2020. Lenke til søkeside.

Transportøkonomisk institutt

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

E-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS